Określ rozmiar oczek dla swojego sita i oblicz rozdzielenie przy użyciu RHEWUM MeshConverter

Od normy do normy

Wprowadzone przez Ciebie wartości są automatycznie konwertowane:

Rozdzielenie

Aby obliczyć rozdzielenie na podstawie szerokości maszyny, należy podać jej wartość i kąt nachylenia. Wskazówka: Wartość kąta wynosi od 0° do 45°

1
2
3
RHEWUM MeshConverter

Informacje o normach

Funkcja obliczeniowa tego konwertera opiera się o „International Test Sieve Comparison Table 2014”

DEU - DIN ISO 3310-1:2016-08
 
USA - ASTM E11 – 17, ASTM E323 - 11(2016)
 
TYLER® - TYLER Screen Scale
 
RHEWUM MeshConverter jest dostępny również w naszej aplikacji. Pobierz już teraz bezpłatną aplikację RHEWUM z konwerterem i innymi narzędziami!

Więcej narzędzi