• Deutsch
 • English
 • Französisch
 • Espanol
 • Russisch
 • Polnisch
Klasyfikuj, siedem, przesuń:
Przesiewanie roślin najwyższej jakości.

Polityka jakości

Polityka jakości

Naszym długoterminowym i stałym celem jest, aby nasze produkty i usługi zawsze spełniały wymagania naszych klientów. Zorientowanie na klienta zapewnia nam sukces ekonomiczny i umożliwia nam utrzymanie wszystkich miejsc pracy w naszej firmie. Podstawą naszego sukcesu w zakresie wymagań technicznych i ekonomicznych stawianych naszym produktom jest ich jakość pod każdym względem.

RHEWUM postrzega orientację na klienta jako główny cel swojej codziennej pracy.

Podstawy naszej polityki jakości

Naszym długoterminowym i stałym celem jest, aby nasze produkty i usługi zawsze spełniały wymagania naszych klientów. Zorientowanie na klienta zapewnia nam sukces ekonomiczny i umożliwia nam utrzymanie wszystkich miejsc pracy w naszej firmie. Podstawą naszego sukcesu w zakresie wymagań technicznych i ekonomicznych stawianych naszym produktom jest ich jakość pod każdym względem.

RHEWUM postrzega orientację na klienta jako główny cel swojej codziennej pracy.

Przetłumaczono przy pomocy

Podstawy naszej polityki jakości

 • Naszym głównym celem jest spełnienie wymagań naszych klientów. Dotyczy to nie tylko naszych pracowników mających bezpośredni kontakt z klientem, ale wszystkich pracowników całej firmy.
 • Chcemy uniknąć błędów i zwiększyć naszą produktywność poprzez sprawną organizację naszej firmy. Ostatecznie, nasi klienci również korzystają z obu celów.
 • Jakość jest względna, a wymagania jakościowe są określane przez klienta. Nasze i tak już wysokie standardy jakości będą również nadal rosły. Chcemy (i musimy) stale podnosić jakość, aby pozostać produktywnymi przez cały czas.
 • Jakość, zyskowność i sukces przedsiębiorstwa produkcyjnego zależą w decydujący sposób od kwalifikacji naszych pracowników i narzędzi produkcyjnych. Nasi pracownicy regularnie uczestniczą w kursach dokształcających i szkoleniowych, które umożliwiają im wykonywanie pracy zawsze z zachowaniem wysokich standardów jakości. Dzięki ciągłemu sprawdzaniu naszych narzędzi produkcyjnych i kontrolnych zapewniamy, że nasi pracownicy zawsze dysponują najlepszymi narzędziami do wdrażania naszych standardów jakości.
 • Dobre warunki pracy obejmują bezpieczeństwo w miejscu pracy. Nasze kierownictwo jest świadome swojej odpowiedzialności wobec pracowników. Ich celem jest określenie środków zapobiegających wypadkom. W zamian wszyscy pracownicy są proszeni o poinformowanie przełożonych o wynikających z tego wymaganiach.
 • Bycie ekonomicznym oznacza również oszczędne korzystanie z istniejących zasobów. Do tych zasobów zaliczamy również zasoby "środowisko". Chcemy chronić środowisko naturalne poprzez minimalne, ale właściwe stosowanie substancji nieszkodliwych z punktu widzenia ekologii.
 • Kontrola procesów produkcyjnych jest określana poprzez ich zdefiniowanie i utrzymanie w zależności od zmieniających się wymagań. Powinna to zapewnić komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna.
 • Wspieramy wszystkich pracowników w aktywnym zapewnianiu jakości i poprawie jakości. Chcemy dokładać wszelkich starań, aby produkować wyłącznie produkty, których standardy jakościowe w pełni spełniają następujące wymagania:
 • Specjalne wymagania klienta
 • Wymogi wynikające z wymogów prawnych, urzędowych i normatywnych
 • Wymogi wynikające z przepisów ekopolitycznych dotyczących produkcji i recyklingu

Wszystkich pracowników zachęca się do dostosowania własnych działań do powyższych wytycznych. Odstępstwa od powyższych wytycznych lub sugestie dotyczące ulepszeń powinny być omówione z ich przełożonymi.

Aby zapewnić stałą jakość naszych towarów i usług, nasza firma wprowadziła system zarządzania jakością, który jest w pełni wspierany przez nasze kierownictwo.

Ten system zarządzania jakością spełnia wymagania normy DIN EN ISO 9001:2015.

Wszyscy pracownicy RHEWUM dokładają wszelkich starań, aby osiągnąć powyższe cele jakościowe.