• Deutsch
  • English
  • Französisch
  • Espanol
  • Russisch
  • Polnisch
Klasyfikuj, siedem, przesuń:
Przesiewanie roślin najwyższej jakości.

Historia i rozwój firmy RHEWUM GmbH

Historia firmy RHEWUM GmbH - 90 lat przesiewaczy i techniki przenośnikowej!
1927 Założenie RHEWUM GmbH, Rheinische Werkzeug und Maschinenfabrik w Remscheid, Niemcy, od firmy Alexander Gassinger & Co. AG.
1930   Przenieś się na obecny adres Rosentalstrasse w Remscheid. Rozszerzenie programu produkcyjnego w zakresie narzędzi i osprzętu, tłoczni, tłoczni, tłoczni i ciągarni.
1936   Firma RHEWUM stała się dostawcą dla przemysłu lotniczego dzięki swojej wiedzy z zakresu obróbki aluminium.
1947 Po wojnie firma rozpoczęła produkcję latarni burzowych i garnków do gotowania na istniejących maszynach. Dziś latarnie sztormowe RHEWUM są pożądanymi przedmiotami kolekcjonerskimi. > Więcej informacji można znaleźć tutaj.
1950 Rozpoczęcie produkcji pierwszych przesiewaczy magnetycznych.
1967   Dostawa 1000. przesiewacza RHEWUM.
1969 W oparciu o patenty RHEWUM w dziedzinie technologii przesiewania, w 1969 r. RHEWUM i Sintokogio Ltd, Nagoya osiągnęły porozumienie w sprawie produkcji wszystkich dotychczas opracowanych przesiewaczy.
1970 Pierwsze patenty na maszyny do przesiewania WAU, które są obecnie często kopiowanym standardem w technologii przesiewania.
1971 Licencja dla National Engineering, USA na produkcję maszyny do przesiewania magnetycznego RHEWUM/National magnetic screening machine.
1975   Dostawa 2000. maszyny RHEWUM.
1982 Nowa budowa budynku administracyjnego przez prof. Radtke, Wuppertal.
1985   Dostawa 3000. maszyny RHEWUM.
1994   Dostawa 4000. maszyny RHEWUM.
2000   Udzielenie patentu na napęd wielomomomodułowy dla bezpośrednio wzbudzonej maszyny przesiewającej.
2003   Rozpoczęcie współpracy z Dataschalt GmbH w zakresie sortowania optycznego i dalszy rozwój istniejącego oprogramowania.
2004   Dostawa 5000. maszyny RHEWUM.
2005 Początek sprzedaży SizeChecker: optyczne urządzenie pomiarowe online do określania rozmiaru i kształtu w celu bezpośredniej integracji z procesami technologicznymi.
2008 Udane uruchomienie pierwszego sortera danych dla soli kamiennej w ciężkiej pracy pod ziemią.
2009 Udzielenie patentu na maszynę przesiewającą z wbudowanym klasyfikatorem przepływu krzyżowego.
2012 Zaawansowana generacja efektywnych klasyfikatorów powietrza RHEWUM - typ RHEWUM ABX jest w sprzedaży.
2013 Wprowadzenie na rynek FlowChecker: Nowo opracowany czujnik przepływu objętości mierzy wydajność przenośników taśmowych - optycznie, bezdotykowo i niewrażliwy na zanieczyszczenia.
2014 Jesienią 2014 r. RHEWUM uruchomi innowacyjną aplikację ScreenCheck dla wszystkich urządzeń Apple. Aplikacja, składająca się z trzech funkcji, stanowi ogromne wzbogacenie dla wszystkich osób zajmujących się przesiewaniem i materiałami sypkimi.
2016 Zmiana nazwy aplikacji technicznej na "RHEWUM ScreenSpector" i dodanie możliwości korzystania z własnych szablonów dla funkcji SizeChecker.
2017 Przenośnik spiralny SC jest dodawany do portfolio firmy RHEWUM GmbH. Oprócz transportu materiału, produkt może być jednocześnie chłodzony, suszony lub ogrzewany.