• Deutsch
  • English
  • Französisch
  • Espanol
  • Russisch
  • Polnisch
Klasyfikuj, siedem, przesuń:
Przesiewanie roślin najwyższej jakości.

Ouerstrom klasyfikujący QS

Opatentowany klasyfikator Ouerstrom służy do usuwania pyłu z drobnoziarnistego materiału. Szczególną cechą klasyfikatora RHEWUM Ouerstrom jest to, że jest on zintegrowany z maszyną przesiewającą. Z jednej strony zmniejsza to zapotrzebowanie na miejsce, a z drugiej strony powietrze odpylające do procesu przesiewania może być wykorzystywane jednocześnie w procesie przesiewania. Separator Ouerstrom jest stosowany głównie do celowego usuwania nadmiaru materiału z przesiewacza.

Geometria separatora została zoptymalizowana poprzez symulację przepływu w celu uzyskania doskonałych wyników separacji. Opatentowany proces umożliwia użytkownikowi realizację całkowicie nowej kontroli procesu i jakości produktu.