• Deutsch
  • English
  • Französisch
  • Espanol
  • Russisch
  • Polnisch
Klasyfikuj, siedem, przesuń:
Przesiewanie roślin najwyższej jakości.

separator powietrza | RHEWUM AWR

Z naszym klasyfikatorem pneumatycznym typu AWR można sklasyfikować materiał sypki w najlepszy możliwy sposób.

Z wydajnością gotowego produktu do 30 t/h, oferuje dużą elastyczność w zakresie przetwarzanych materiałów, takich jak Cement, popiół lotny, surowa mączka, gips, piasek kwarcowy, węgiel, celuloza, pigmenty i barwniki, krzemionka, wodorowęglan sodu, lakiery, tlenek cyrkonu, skrobia ziemniaczana, mąka, węglan wapnia, grafit, bentonit, kaolin, talk, materiały ogniotrwałe, ziemie rzadkie, woski, PCW, toner i powłoki proszkowe i wiele innych.

Klasyfikujący ma wysoką specyficzną zdolność do nakładania kar pieniężnych i niskie zapotrzebowanie na energię. Oferuje wysoką wydajność separacji przy wartościach granicznych separacji poniżej 0,5 mm, wysoką odporność na ścieranie, ponieważ został opracowany do separacji piasku kwarcowego, wysoką wydajność ekonomiczną oraz, dzięki swojej konstrukcji, łatwą konserwację, w tym przechowywanie obrotowego kosza. Gwarantuje to wysoką dostępność instalacji.

Funkcjonalność klasyfikującego

Materiał jest podawany pneumatycznie z dołu do komory rozdzielającej. Ten posuw zapewnia dyspersję materiału na szybko obracającym się kole klasyfikacyjnym. Ze względu na prędkość obrotową rotora, materiał jest wyrzucany na zewnątrz i uderza w ściany boczne. Nadal obecne aglomeraty ulegają rozluźnieniu, a drobno rozproszony materiał wpada do przestrzeni rozdzielczej poniżej.

Strumień powietrza przepływa stycznie przez opadający strumień materiału w komorze rozdzielającej. Dzięki fizycznym połączeniom między siłą odśrodkową a siłą ciężkości oraz siłą przepływu, lżejsze cząsteczki przedostają się do wirnika. Ciężkie i duże cząstki, z drugiej strony, nie są wychwytywane przez przepływ powietrza i wpadają do grubego materiału leja wsypowego lub stożka semoliny.

Projektowanie i budowa instalacji

Klasyfikacje RHEWUM AWR charakteryzują się płynnym uruchamianiem, zapewnianym przez przetwornice częstotliwości; ponadto specyficzne dla danego zastosowania napawanie zapewnia trwałość wszystkich komponentów.

Wydajność przesiewania w zakładzie może zostać znacznie zwiększona poprzez zainstalowanie separatora, ponieważ cząstki stałe są usuwane z procesu, a maszyny przesiewające są w ten sposób odciążane. Taki kompaktowy separator może być zainstalowany w każdej przesiewaczach. Rozróżnia się dwa typy instalacji: separatory z cyklonami i separatory z filtrami.

Cyklony z wentylatorami cyrkulacyjnymi stosowane są standardowo do oddzielania drobnych cząstek stałych od strumienia powietrza. W cyklonie drobiny są oddzielane od powietrza oddzielającego siłą odśrodkową. Odpylone powietrze powraca do separatora jako czynnik roboczy w obiegu zamkniętym. Zawartość pyłu resztkowego w czystym gazie cyklonowym wynosi maksymalnie 5 %. Ten standardowy układ obwodu jest niezwykle mało wymagający pod względem konserwacji.

Alternatywnie, separator może pracować z filtrem, np. jeśli produkt ma być również chłodzony. Dzięki zastosowaniu filtrów, prawie 100 % materiału drobnoziarnistego zostaje oddzielone. Czysty gaz filtracyjny spełnia wszystkie wymagania dotyczące limitów emisji i w razie potrzeby może być odprowadzany do atmosfery. Dodatkowo, w trybie mieszanym można efektywnie kontrolować temperaturę drobnego materiału poprzez dodanie świeżego powietrza. Przy wydajności gotowego produktu do 30 t/h, oferuje on dużą elastyczność w odniesieniu do przetwarzanych materiałów, np. Cement, popiół lotny, surowa mączka, gips, piasek kwarcowy, węgiel, celuloza, pigmenty i barwniki, kwas krzemowy, wodorowęglan sodu, lakiery, tlenek cyrkonu, skrobia ziemniaczana, mąka, węglan wapnia, grafit, bentonit, kaolin, talk, materiały ogniotrwałe, ziemie rzadkie, woski, PCV, toner i powłoki proszkowe i wiele innych.

Klasyfikujący ma wysoką specyficzną zdolność do nakładania kar pieniężnych i niskie zapotrzebowanie na energię. Oferuje wysoką wydajność separacji przy wartościach granicznych separacji poniżej 0,5 mm, wysoką odporność na ścieranie, ponieważ został opracowany do separacji piasku kwarcowego, wysoką wydajność ekonomiczną oraz, dzięki swojej konstrukcji, łatwą konserwację, w tym przechowywanie obrotowego kosza. Gwarantuje to wysoką dostępność instalacji.