• Deutsch
  • English
  • Französisch
  • Espanol
  • Russisch
  • Polnisch
Klasyfikuj, siedem, przesuń:
Przesiewanie roślin najwyższej jakości.

separator powietrza | RHEWUM ABX

ABX Air Jet Sifters: wysoce selektywny i wydajny

Z klasyfikatorem ABX udało nam się ponownie udoskonalić i tak już bardzo selektywny klasyfikator strumienia powietrza typu AWR! Dzięki symulacji CFD oczekiwanych przepływów cząsteczek możliwe było osiągnięcie bardzo dużego obciążenia pyłem do 700 g/Nm3 i spadku ciśnienia zaledwie 9-12 mbar z klasyfikacją selektywną.

Ponadto, transport materiału został uproszczony: jako ładowarka górna, jeden lub dwa punkty podawania materiału paszowego są wystarczające, w zależności od wielkości, do niezawodnego rozproszenia materiału paszowego. Drobno rozłożony materiał klasyfikacyjny wpada następnie bezpośrednio do komory klasyfikacyjnej, która znajduje się pomiędzy kierownicami powietrznymi a wirnikiem klasyfikującym. Gwarantuje to, że obudowa separatora nie jest narażona na zużycie strumieniem wody.

Szybkoobrotowe koło klasyfikacyjne z paskami klasyfikacyjnymi wykonane jest ze stali trudnościeralnych w celu osiągnięcia długiej żywotności. Niewyważenie wirnika jest bezpiecznie unikane dzięki kompleksowej technologii frezowania CNC.

Dla naszych klientów cechy te oznaczają niższe koszty operacyjne (zapotrzebowanie na powietrze) w całym okresie eksploatacji w porównaniu z konwencjonalnymi klasyfikatorami. Klasyfikujący strumień powietrza RHEWUM-ABX łączy w sobie zasady działania klasyfikującego Sturtewanta i klasyfikującego Onody, tworząc całkowicie nowy typ klasyfikującego.

Seria: 

Seria ABX 5 ABX 8 ABX 11 ABX 15 ABX 18
średnica obudowy [mm] 500 800 1.100 1.500 1.800
Wydajność [wartość orientacyjna] 2 t/h 5 t/h 10 t/h 18 t/h 35 t/h
Zapotrzebowanie na powietrze Nm3 /h [wartość orientacyjna] 800 - 2.850 2.750 - 7.200 7.000 - 14.000 14.000 - 25.000 25.000 - 50.000


przygotowanie kwarcu

Kwarc jest drugim po skaleniu najobfitszym minerałem mineralnym z około 12% skorupy ziemskiej. Złoża te dostarczają albo masywnych skał, albo erodowanego piasku. Znajdują one zastosowanie w produkcji szkła o wielkości ziarna < 0,5 mm, w produkcji szkła, w farbach specjalnych do budowy dróg, jako piasek do formowania w odlewniach, jako kleje w przemyśle ceramicznym oraz jako surowiec dla systemów piaskowania. Jeśli kwarc jest dalej kruszony i przesiewany na ziarno o wielkości < 80 µm, to można go znaleźć w szkliwie ceramicznym o wielkości D50 około 20 µm. Aby móc produkować części nie zawierające żelaza, części mające kontakt z produktem są produkowane lub powlekane tlenkiem glinu.

Przygotowanie skalenia

Skalenie są najczęstszymi minerałami w skorupie ziemskiej. Skaleń jest niezbędny do produkcji szkła, ponieważ tylko skaleń zawiera niezbędne zasady i aluminium. Jest on również stosowany w produkcji szkliw, emalii, materiałów ściernych i elektrod spawalniczych. Skaleń potasowy jest surowcem dla przemysłu porcelany twardej. Twarda porcelana charakteryzuje się wysoką wytrzymałością elektryczną dielektryczną. W związku z tym jest on stosowany do stosowania izolatorów elektrycznych, świec zapłonowych itp. W przypadku płytek, klinkieru i glazury, izolatorów i ceramiki technicznej wymagany jest rozkład granulometryczny 97 % < 45 µm, natomiast w przypadku ceramiki technicznej wymagany jest rozkład granulometryczny 90 % < 125 µm; surowce te muszą być całkowicie pozbawione żelaza. Należy zatem zaplanować odpowiednie wykładziny na wirniku i obudowie klasyfikatora.