• Deutsch
  • English
  • Französisch
  • Espanol
  • Russisch
  • Polnisch
Klasyfikuj, siedem, przesuń:
Przesiewanie roślin najwyższej jakości.

Technologia przesiewania | RHEWUM DFN

Technologia przesiewania na mokro RHEWUM produkowana w Niemczech

Technologia przesiewania na mokro jest wymagana w wielu procesach przetwarzania. Materiał paszowy dostarczany do przesiewacza w postaci zawiesiny jest rozprowadzany na szerokość przesiewacza za pośrednictwem odpowiedniego organu (cysterny, rury przelewowej itp.). Stosowana ciecz, w zależności od materiału stałego, zabiera ze sobą drobny materiał, który przepływa przez wykładzinę sita i wypuszcza go w dolnym biegu maszyny. Proces ten jest wspierany przez wzbudzanie podwójnej częstotliwości okładziny sita, co jednocześnie zapewnia optymalny transport materiału gruboziarnistego. Silne siły przepływu wywołane przez ciecz powodują również niejednorodne przesiewanie, które często może zostać zintensyfikowane przez dodatkowe urządzenie natryskowe. Dzięki bezrozpylaczowej zasadzie działania DFN, użyta ciecz może być ponownie wprowadzona do obiegu po osadzeniu ciał stałych.

Dodatkowo, statyczna obudowa maszyny otacza przesiewacz wibracyjny, umożliwiając w ten sposób stałe połączenia kołnierzowe i pyłoszczelny proces przesiewania (FDA, ATEX).

Ponadto dostępne są opcjonalnie skrzynki zadań i systemy natryskowe.

Dwuczęstotliwościowe mokre sito DFN z trzema dodatkowymi nawilżaczami sprawdziło się w bezbryzgowej klasyfikacji ziarna.

 

Na dalsze pytania dotyczące technologii przesiewowej RHEWUM odpowie jeden z naszych specjalistów!