• Deutsch
  • English
  • Französisch
  • Espanol
  • Russisch
  • Polnisch
Klasyfikuj, siedem, przesuń:
Przesiewanie roślin najwyższej jakości.

Profesjonalny klasyfikator typu RHEWUM UG-N

Klasyfikacja dla sektora kamienia i ziemi

Przesiewacz wibracyjny liniowy typu UG-N pracuje z liniowymi ruchami wibracyjnymi, które są generowane przez przekładnię niewyważeniową. Przesiewacze wibracyjne liniowe lub wibracyjne liniowe są ekonomicznymi klasyfikatorami, w których cała jednostka przesiewająca jest pobudzana do wibracji liniowych. W zależności od zastosowania są to przesiewacze jednopokładowe lub wielopokładowe, z szeroką gamą wykładzin, takich jak wykładziny z tworzyw sztucznych wykonane z poliuretanu, siatki drucianej, blachy perforowanej, siatki zgrzewane ciśnieniowo itp. może być użyty. Dlatego idealnie nadaje się jako maszyna do obróbki kamienia.

Oscylacje liniowe są generowane przez przekładnie niewyważeniowe, które są sprzężone z silnikiem elektrycznym poprzez przegub Cardana.

Ze względu na bardzo solidną konstrukcję, klasyfikacje te są stosowane głównie w sektorze kamienia i ziemi.

Wydajność posuwu tej przesiewaczki wynosi od 100 t/h do 1000 t/h z odstępami od 3 mm do 500 mm.
Rozmiary modułowe wynoszą od 1,95 do 3,0 m szerokości ekranu oraz 3,0 m i 7,5 m długości ekranu.