• Deutsch
  • English
  • Französisch
  • Espanol
  • Russisch
  • Polnisch
Klasyfikuj, siedem, przesuń:
Przesiewanie roślin najwyższej jakości.

Sortowanie optyczne przy użyciu technologii RHEWUM

Sortowanie optyczne przy użyciu technologii RHEWUM

Systemy separacji – idealnie dopasowane do wymagań danego zastosowania.Podział surowców na odrzuty i czyste produkty w procesie sortowania optycznego jest etapem produkcji niezbędnym w celu zmniejszenia jej kosztów i zapewnienia jakości produktu końcowego.

Nasi kompetentni inżynierowie z przyjemnością doradzą Ci w zakresie sortowania optycznego. Wystarczy wysłać do nas zapytanie ofertowe.

Technologia sortowania w celu zapewnienia jakości, redukcji kosztów produkcji i eliminacji zanieczyszczeń przez RHEWUM DataSort S.

Elektroniczny pomiar i dalsza obróbka przesiewów na przenośniku taśmowym dzięki czujnikowi przepływu RHEWUM FlowChecker.

Analiza wielkości cząstek i pomiar kształtu cząstek przez RHEWUM SizeChecker - ekonomiczna alternatywa dla przesiewania analitycznego!