• Deutsch
  • English
  • Französisch
  • Espanol
  • Russisch
  • Polnisch
Klasyfikuj, siedem, przesuń:
Przesiewanie roślin najwyższej jakości.

Czujnik przepływu | RHEWUM FlowChecker

Nowo opracowany czujnik przepływu objętości umożliwia po raz pierwszy elektroniczny pomiar i obróbkę wydajności przenośników taśmowych optycznie, tzn. bezdotykowo i niewrażliwy na zanieczyszczenia, w trudnych warunkach produkcyjnych (IP65).

Klasycznym zastosowaniem FlowCheckera jest pomiar różnych materiałów sypkich na przenośnikach taśmowych o różnych szerokościach. Z pomocą kilku z tych urządzeń w jednym systemie, wszystkie warunki pracy mogą być rejestrowane i optymalizowane online.

Łączy on w sobie niskie koszty inwestycyjne w porównaniu z innymi systemami pomiarowymi, takimi jak wagi taśmowe lub skanery laserowe, ze znacznie prostszą obsługą i tym samym większą gotowością do pracy. Szczególną uwagę zwrócono na łatwą obsługę i kalibrację systemu, dzięki czemu może on być przeprowadzany niezależnie przez klienta bez wsparcia RHEWUM. Umożliwia to stosowanie dużej liczby czujników przy niskich kosztach.

Wartość +/- 4 % można określić jako tolerancję pomiarową czujnika przepływu w długoterminowych seriach pomiarowych, zakłócającymi wpływami dla wysokiej dokładności może być bezpośrednie promieniowanie słoneczne, jak również bardzo szerokie taśmy przenośnika.

Zestaw pomiarowy FlowCheckera składa się z wysoko rozwiniętego czujnika 3D-TOF, komputera przemysłowego i oprogramowania do oceny, za pomocą którego urządzenie oblicza masowy przepływ lub przepływ objętościowy zgodnie z wcześniej ustalonymi danymi. Alternatywnie można obliczyć i wyświetlić również objętość transportowaną lub ilość transportowaną. Wyniki są rejestrowane elektronicznie.

W celu połączenia z istniejącymi systemami FlowChecker posiada połączenie sieciowe (TCP-IP) oraz interfejs do serwerów OPC, a także może być obsługiwany zdalnie.

Chętnie doradzimy i pomożemy Państwu przy definiowaniu punktów pomiarowych i montażu czujnika przepływu.