• Deutsch
  • English
  • Französisch
  • Espanol
  • Russisch
  • Polnisch
Klasyfikuj, siedem, przesuń:
Przesiewanie roślin najwyższej jakości.

Analiza wielkości cząstek stałych za pomocą RHEWUM SizeChecker

Analiza sitowa i analiza wielkości cząstek stałych za pomocą kontrolera wielkości RHEWUM

SizeChecker jest kompaktowym urządzeniem analitycznym służącym do jednoczesnego pomiaru kształtu i analizy wielkości cząstek. Cyfrowa obróbka obrazu umożliwia optyczny pomiar sypkich materiałów sypkich w zakresie 0,2 - 20 mm.

Ponieważ wszystkie cząstki są skanowane, urządzenie RHEWUM SizeChecker stanowi ekonomiczną alternatywę dla konwencjonalnego przesiewania analitycznego. Może być stosowany w produkcji lub w laboratorium. Ustalone wyniki są automatycznie rejestrowane i archiwizowane.

Funkcjonalność:

Podczas gdy próbka spada obok źródła światła do wylotu materiału przez lejek i kanał dozowania, bezdotykowy pomiar optyczny ma miejsce. Niezbędne, pozbawione zniekształceń obrazy cyfrowe wytwarzane przez aparat fotograficzny w krótkim odstępie czasu są jednocześnie przetwarzane elektronicznie.

Możliwe zastosowania:

Na przykład cukier, sól, piasek, proszek metalowy, detergenty, tworzywa sztuczne, farmaceutyki, materiały budowlane, szkło/ceramika, żywność, nawozy, materiały ścierne, węgiel, produkty ogniotrwałe i inne.

Zakres zastosowania:

Do monitorowania produkcji, jak również w badaniach i rozwoju lub kontroli jakości surowców. W procesie optymalizacji warunków ramowych lub w laboratoriach zakładowych w zakładach produkcyjnych. Wszędzie tam, gdzie wymagane są częste analizy sitowe.

Pozwól, aby nasze rozwiązania w zakresie analizy wielkości cząstek przekonały Cię!