• Deutsch
  • English
  • Französisch
  • Espanol
  • Russisch
  • Polnisch
Klasyfikuj, siedem, przesuń:
Przesiewanie roślin najwyższej jakości.

Bezpośrednio wzbudzane przesiewacze wibracyjne

Zastosowano tu przesiewacze wibracyjne z bezpośrednim wzbudzaniem tkaniny sita; agregat przesiewający spełnia wyłącznie funkcje statyczne. Chroni to budynek lub konstrukcję stalową, ponieważ nie są przekazywane żadne drgania, które zwykle są wytwarzane przez wibrujące przesiewacze. Pozwala to ponadto na zastosowanie sztywnych połączeń.

Wibrująca maszyna przesiewająca WA służy do klasyfikacji lepkich produktów w zakresie od najmniejszego do średniego ziarna. RHEWUM chętnie doradzi!

Sito proszkowe WAF zapewnia czyste i wydajne wyniki! Ta maszyna przesiewająca jest połączeniem bezpośrednio wzbudzonego sita WA i koryta przenośnika wibracyjnego.

Przesiewacze o konstrukcji typu WAU stosuje się do sortowania materiałów średnioziarnistych.Zastosowano tu sita wibracyjne z bezpośrednim wzbudzaniem tkaniny sita; agregat przesiewający spełnia wyłącznie funkcje statyczne.