• Deutsch
  • English
  • Französisch
  • Espanol
  • Russisch
  • Polnisch
Klasyfikuj, siedem, przesuń:
Przesiewanie roślin najwyższej jakości.

Screening wibracyjny | RHEWUM WA

Przesiewacze o konstrukcji typu WA stosuje się do sortowania materiałów drobno- i średnioziarnistych.Zastosowano tu sita wibracyjne z bezpośrednim wzbudzaniem tkaniny sita; agregat przesiewający spełnia wyłącznie funkcje statyczne. Chroni to budynek lub konstrukcję stalową, ponieważ nie są przekazywane żadne drgania, które zwykle są wytwarzane przez wibrujące maszyny. Pozwala to ponadto na zastosowanie sztywnych połączeń.

Ruch listwy uderzającej o wysokiej częstotliwości powoduje zrzut przesiewanego materiału z sita pod kątem prostym. Pochylenie tkaniny umożliwia transport przesiewanego materiału przez sito. Poza obudową sita pracują wytrzymałe silniki elektryczne przekazujące drgania na sito poprzez osie wibracyjne. Zastosowanie elektromagnesów umożliwia uzyskanie na sicie przyspieszenia o wartości równej 15 g oraz większej. Tak wysokie przyspieszenia pozwalają na zastosowanie tego typu maszyny także w przypadku materiałów klejących. Moc elektromagnesów można regulować podczas pracy za pomocą elektronicznego układu sterowania. Umożliwia to przystosowanie intensywności drgań do zmieniających się materiałów. Każdy pokład przesiewacza jest regulowany niezależnie i jest podzielony na obszar wlotu i wylotu. Zainstalowany sterownik programu służy do automatycznego oczyszczania sit.

Ruch listwy uderzeniowej powoduje drgania tkaniny sita o wysokiej częstotliwości. Pozwala to na pokonanie siły przyczepności cząstek. Warstwa przesiewanego materiału ulega fluidyzacji — następuje odmieszanie (segregacja) materiału, co pozwala na oddzielenie materiału grubego i drobnego. Maszyny osiągają wyjątkowo wysoką wydajność na minimalnej przestrzeni.

Napięta wzdłużnie tkanina sita, w połączeniu z dobrą dostępnością, gwarantuje szybką wymianę. Dzięki umieszczeniu napędów na zewnątrz prace konserwacyjne można wykonywać nawet podczas pracy maszyny. Dzięki zastosowaniu kilku napędów, nawet w przypadku awarii jednego z nich można kontynuować produkcję.

Standardowe wymiary maszyny wynoszą od 1,4 m≤ do 26,4 m≤ dla każdego pokładu i maszyny. Na życzenie dostępne są także inne wymiary oraz wersje specjalne. Moc elektryczna maszyn tej wielkości wynosi standardowo od 0,52 kW do 3,9 kW!