• Deutsch
  • English
  • Französisch
  • Espanol
  • Russisch
  • Polnisch
Klasyfikuj, siedem, przesuń:
Przesiewanie roślin najwyższej jakości.

Koło komórkowe - bezpieczny transport drobnego materiału

Podajniki rotacyjne lub cylindryczne RHEWUM nadają się szczególnie do drobnoziarnistych, sypkich materiałów sypkich o wielkości ziarna do 10 mm. Ze względu na stałą prędkość, dozują one i rozprowadzają materiał, który ma być transportowany równomiernie na tkaninę sitową umieszczoną poniżej. Optymalny rozdział pozwala optymalnie wykorzystać dostępną powierzchnię przesiewową. W porównaniu do zsuwni lub innych urządzeń podających, wymagają one niższej wysokości całkowitej.

Materiał, który ma być transportowany, jest transportowany przez obudowę w komórkach wirnika podczas podawania. Aby uniknąć zużycia, konstrukcja wirników opiera się na niskiej prędkości obrotowej. Ponadto wargi wirnika są wykonane z elastycznego materiału, aby uniknąć efektu kruszenia. W zależności od zastosowania są one wykonane z neoprenu, silikonu lub podobnych materiałów.

Aby ułatwić konserwację zaworów obrotowych RHEWUM, obudowa składa się z dwóch części. Ułatwia to demontaż wirnika.

Podajniki rotacyjne RHEWUM produkowane są indywidualnie, w zależności od szerokości przesiewacza, co zapewnia najlepsze wyniki przesiewania.