• Deutsch
  • English
  • Französisch
  • Espanol
  • Russisch
  • Polnisch
Klasyfikuj, siedem, przesuń:
Przesiewanie roślin najwyższej jakości.

zsuwnia wibracyjna | RHEWUM RIU

Efektywna technika transportowa dla szerokiego zakresu zastosowań

Podajniki wibracyjne RIU z napędem niewyważenia są ekonomicznym środkiem transportu wszelkiego rodzaju materiałów sypkich. Stosuje się je tam, gdzie wymagany jest transport ciągły lub przerywany na stosunkowo niewielkich odległościach. Dzięki prostej, lecz solidnej i niezawodnej konstrukcji stanowią one uniwersalne i ekonomiczne rozwiązanie dla różnych zadań transportowych i charakteryzują się wysoką dyspozycyjnością dzięki bezobsługowemu napędowi.

Zsypy wibracyjne mogą być stosowane jako zsypy przenośnikowe oraz zsypy zasobnikowe. Napędzane są one przez dwa przeciwbieżne połączone silniki niewyważenia, które są zamontowane pod optymalnym kątem do koryta z boku lub poniżej i generują drgania liniowe. Zapewnia to wysoką prędkość transportu przy jednoczesnej ochronie produktu. Gdy maszyna stoi w miejscu, możliwe jest dokładne dostosowanie amplitudy drgań do fizycznych właściwości transportowanego materiału, a tym samym szybkie i łatwe dostosowanie wydajności transportu.

Dzięki modułowemu systemowi dostępne są szerokości transportu od 0,95 m do 3,0 m oraz długości transportu od 2,0 m do 11 m.