• Deutsch
  • English
  • Französisch
  • Espanol
  • Russisch
  • Polnisch
Klasyfikuj, siedem, przesuń:
Przesiewanie roślin najwyższej jakości.

Pasza materiałowa | RHEWUM SV-Odchodzący

Technologia przesiewowa, na której możesz polegać

Podajniki SV do bocznego podawania materiału są podłączone przed przesiewaczami i zapewniają równomierną dystrybucję materiału na przesiewaczach o szerokości do 4,4 metra.

Konstrukcja składa się z wibrującej części wewnętrznej, która jest poddawana wibracjom przez dwa zewnętrzne silniki niewyważenia oraz statycznej obudowy, co pozwala na stabilne i pyłoszczelne połączenie kołnierzowe. Stałe połączenia kołnierzowe zarówno w dolnej maszynie przesiewającej, jak i w jednostkach podających zapewniają bezpieczną i pyłoszczelną pracę, szczególnie w obszarach ATEX.

W specjalnej konstrukcji te kanały dystrybucyjne mogą być dodatkowo wyposażone w ruszty prętowe lub sita do wstępnego oddzielenia materiału paszowego.