• Deutsch
  • English
  • Französisch
  • Espanol
  • Russisch
  • Polnisch
Klasyfikuj, siedem, przesuń:
Przesiewanie roślin najwyższej jakości.

RHEWUM zsuwnia dystrybucyjna

Spodnie nazywane są również zsypami rozdzielającymi lub zsypami dwukierunkowymi. Rozdzielają one strumień produktów na dwa jednorodne strumienie indywidualne. Dystrybucja do dwóch strumieni może być ustawiana ręcznie lub automatycznie (pneumatycznie lub elektrycznie).

Dostępne są wersje specjalne ze zintegrowanym separatorem wstępnym i opcjonalną ochroną przed zużyciem lub powłoką antyadhezyjną.
W zależności od wymagań klienta, produkujemy zsuwnię spodni w żądanej konstrukcji, odpowiednią dla instalacji przesiewowej RHEWUM.

Czy mają Państwo dodatkowe pytania na temat urządzeń dystrybucyjnych i koryt przenośnikowych? Nasi specjaliści z przyjemnością doradzą Państwu!