• Deutsch
  • English
  • Französisch
  • Espanol
  • Russisch
  • Polnisch
Klasyfikuj, siedem, przesuń:
Przesiewanie roślin najwyższej jakości.

Przesiewacze dwuczęstotliwościowe

Zasada napędu tej technologii przesiewania opiera się na użyciu dwóch silników wibracyjnych o różnych prędkościach obrotowych. Silnik o niskiej prędkości obrotowej i dużej mimośrodowości znajduje się po stronie wlotu, a silnik o wysokiej prędkości obrotowej i małej mimośrodowości – po stronie wylotu. Dzięki dużej amplitudzie drgań na wlocie materiał sypki zostaje rozluźniony i przemieszany. Wysoka częstotliwość silnika dzięki dużym przyspieszeniom zapewnia na przelewie skuteczny przesiew nawet trudnych produktów. Dzięki zasadzie napędu RHEWUM prawie żadne drgania nie są przenoszone na budynek.

Ta technologia przesiewowa RHEWUM umożliwia skuteczniejszą i wydajniejszą separację produktów.

Masz pytania dotyczące naszej technologii przesiewowej? Możesz się z nami skontaktować, dzwoniąc na numer +49 (0) 2191 5767–0.

Skuteczne badanie przesiewowe średnich przesiewaczy za pomocą podwójnych urządzeń przesiewających DF. 

Maszyna do klasyfikacji DFM z podwójną częstotliwością oddziela różne wielkości ziaren i jest indywidualnie dostosowywana do Twoich projekcji.