• Deutsch
  • English
  • Französisch
  • Espanol
  • Russisch
  • Polnisch
Klasyfikuj, siedem, przesuń:
Przesiewanie roślin najwyższej jakości.

Precyzyjne ekranowanie za pomocą RHEWUM DF

Przesiewacze dwuczęstotliwościowe to agregaty o wysokiej wydajności do sortowania materiału o średnim i dużym uziarnieniu.Koncepcja napędu przesiewaczy dwuczęstotliwościowych polega na zastosowaniu dwóch silników wibracyjnych o różnych prędkościach obrotowych. Silnik o niższej prędkości obrotowej i większej sile odśrodkowej znajduje się na wlocie, natomiast silnik o wyższej prędkości obrotowej i niższej sile odśrodkowej znajduje się na wylocie maszyny.

Dzięki dużemu zakresowi drgań na wlocie maszyny następuje spulchnienie i przemieszanie przesiewanego materiału. W części odsiewu wysoka częstotliwość silnika, wskutek większego przyspieszenia, powoduje oddzielenie również trudnych do odseparowania produktów. Poprzez zmianę kierunku obrotów można odpowiednio regulować prędkość podawania przesiewanego materiału. Taka koncepcja napędu umożliwia niemal całkowitą eliminację przenoszenia wibracji na budynek.

Zaletą jest dobry dostęp do maszyny, co redukuje okresy przestoju maszyny. Zastosowanie napędu z dwoma bezobsługowymi silnikami wibracyjnymi minimalizuje nakład pracy związany z konserwacją maszyn. Silniki te znajdują się poza agregatem, co pozwala na przesiewanie produktów o wysokiej temperaturze (maks. 450°C!).

Cały agregat przesiewający jest zamknięty w statycznej obudowie. Umożliwia to zastosowanie sztywnych kołnierzy przyłączeniowych — zarówno na wlocie, jak i na wylocie produktu.

Standardowe wymiary maszyny wynoszą od 2,4 m≤ do 26,4 m≤ dla każdego pokładu przesiewacza lub maszyny. Na życzenie dostępne są także inne wymiary oraz wersje specjalne. Moc elektryczna maszyn tej wielkości wynosi standardowo od 2,5 kW do 19 kW!