• Deutsch
  • English
  • Französisch
  • Espanol
  • Russisch
  • Polnisch
Klasyfikuj, siedem, przesuń:
Przesiewanie roślin najwyższej jakości.

silnik z niewyważeniem | RHEWUM Motor HF & LL

Dzięki specjalnej konstrukcji, dla której zgłoszono patent, silniki i łożyska utrzymują chłodną głowicę. W porównaniu z innymi silnikami, silniki RHEWUM Longlife charakteryzują się temperaturą różnicową do 10 °C niższą niż temperatura otoczenia. Jakie są korzyści? Niższa temperatura łożyska automatycznie zwiększa żywotność łożyska, co ma pozytywny wpływ na cykl życia całego napędu. Ze względu na zastosowanie zwykłych wymiarów stopy RHEWUM, silniki RHEWUM Longlife są wymienne z ich odpowiednikami w stosunku 1:1.

Badania naukowe wykazały, że częstotliwość przesiewania dostosowana do wielkości separacji może znacznie zwiększyć skuteczność przesiewania. W przypadku bardzo drobnych separacji korzystne są wysokie częstotliwości ekranowania. Dzięki naszej nowej serii HF jesteśmy w stanie zwiększyć częstotliwość pracy silnika, a tym samym również częstotliwość ekranowania do 100 Hz. Wysoka częstotliwość przesiewania z jednoczesną regulacją amplitudy lub amplitudy pozwala na osiągnięcie wyższych specyficznych wydajności przesiewania przy przesiewaniu z dokładnością do 200 µm. Silniki te są również kompatybilne z naszymi silnikami standardowymi.