• Deutsch
  • English
  • Französisch
  • Espanol
  • Russisch
  • Polnisch
Klasyfikuj, siedem, przesuń:
Przesiewanie roślin najwyższej jakości.

Sito pneumatyczne | RHEWUM PWA

Niezawodne i bezpieczne ekranowanie za pomocą RHEWUM-ScreenGuard

Urządzenie do analizy sit RHEWUM ScreenGuard chroni Państwa produkcję dzięki ciągłemu monitorowaniu drgań Państwa technologii przesiewania. Ponieważ przesiewacze są często zintegrowane z procesem produkcyjnym w centralnym punkcie, nie jest dopuszczalne żadne nieprawidłowe działanie maszyny. Aby uwzględnić ten fakt, analizator sit ScreenGuard stale monitoruje i ocenia drgania maszyn.

W przypadku odchyleń od stanu docelowego, system generuje komunikat w postaci zwykłego tekstu na wyświetlaczu, jak również dla nadrzędnego systemu sterowania procesem. Wprowadza się rozróżnienie między stanem nienormalnym, który pozwala na dalszą eksploatację, a stanem krytycznym, który prowadzi do wypadku podczas dalszej eksploatacji. Automatyczne wyłączenie jest następnie odpowiednio aktywowane w celu uniknięcia uszkodzeń. System dostarczany jest standardowo skalibrowany przez RHEWUM z akceptacją maszyny przesiewającej, ale również może być przez nas łatwo doposażony.

Urządzenie do analizy ekranu RHEWUM ScreenGuard chroni maszyny przed awarią w celu wyeliminowania strat produkcyjnych spowodowanych zużyciem lub nieprawidłową pracą.