• Deutsch
  • English
  • Französisch
  • Espanol
  • Russisch
  • Polnisch
Klasyfikuj, siedem, przesuń:
Przesiewanie roślin najwyższej jakości.

Przesiewacze z oscylacją liniową i kołową

Przesiewacze z liniowymi wibracjami

Liniowe przesiewacze wibracyjne lub wibratory liniowe są opłacalnymi maszynami przesiewającymi, w których cała jednostka przesiewająca jest wzbudzana do drgań liniowych. W zależności od zastosowania są one zaprojektowane jako przesiewacze jedno- lub wielopoziomowe, dzięki czemu można stosować najróżniejsze pokrycia ekranów, takie jak siatki druciane, blachy perforowane, siatki zgrzewane przez prasowanie, pokrycia z tworzyw sztucznych itp.

Przesiewacze z oscylacją kołową

Przesiewacze z oscylacją kołową lub okrągłe są również opłacalnymi maszynami przesiewającymi, w których przesiewanie odbywa się za pomocą oscylacji kołowej. Drgania tego urządzenia przesiewającego są generowane przez wałek niewyważony z łożyskami baryłkowymi, z dodatkowymi obciążnikami na zewnątrz z prawej i lewej, które podczas zatrzymania można regulować. Obciążniki te można wykorzystać do dostosowania amplitudy do wymagań produktu.

Barizer DFE ma zwartą konstrukcję i może wykonać do 5 cięć. Poinformuj się na naszej stronie głównej!

Przesiewacze o oscylacji liniowej do separacji i jednoczesnego transportu materiałów-

W przypadku wibratorów liniowych cały agregat przesiewający wzbudza drgania liniowe za pomocą przekładni niewyważających. Możliwy projekt jako pojedynczy lub wielopiętrowy.

Szlifierka wielopoziomowa (MDS) umożliwia układanie do 19 pokładów sitowych za pomocą systemu modułowego.

Okrągłe sito wibracyjne UW może być wykonane jako jedno- lub wielopiętrowe oraz z różnymi siatkami sitowymi lub siatkami prętowymi.