• Deutsch
  • English
  • Französisch
  • Espanol
  • Russisch
  • Polnisch
Klasyfikuj, siedem, przesuń:
Przesiewanie roślin najwyższej jakości.

Wibracyjny liniowy | RHEWUM RIUS

Nasze Siebrinnen z solidnymi tkaninami ekranowymi

Siebrinnen to płaskie liniowe sita wibracyjne do wykonywania różnych separacji i jednoczesnego transportu materiałów. W zależności od zastosowania są one wyposażone w tkaniny sitowe lub płyty perforowane, a także są dostępne w wersji szczelnej lub farmaceutycznej i spożywczej lub według specjalnych wymagań klienta.

Zastosowanie liniowego przesiewacza wibracyjnego RHEWUM RIUS

Liniowe przesiewacze wibracyjne RIUS są głównie używane do klasyfikacji średnich i gruboziarnistych materiałów sypkich. Ich stosunkowo prosta konstrukcja sprawia, że są one opłacalnym i wszechstronnym rozwiązaniem dla różnych zadań separacji.Zwykłe rozmiary wynoszą od 0,6 m do 2,4 m szerokości i 1,2 mi 6,0 m długości.

Okrągłe przesiewacze wibracyjne RIUS są opłacalnymi maszynami przesiewającymi, w których cały zespół przesiewacza jest wzbudzany tylko przez silnik niewyważenia do oscylacji kołowych. Ze względu na nieokreślony ruch transportowy należy zapewnić kąty nachylenia większe niż 15 °. Zwykłe rozmiary mają od 0,6 m do 2,0 m szerokości i 1,2 mi 2,5 m długości.

Opcjonalnie dostępna jest okładzina ścieralna specyficzna dla materiału sypkiego, a dostępna jest również maszyna przesiewająca z obudową odporną na ciśnienie i kurz, a także system odpylania (FDA, ATEX).

Czy masz pytania dotyczące procesu przesiewania? Następnie skontaktuj się z nami, czekamy na Twoje zapytanie!

Przeczytaj nasz artykuł na temat stosowania przesiewacza RHEWUM RIUS w przemyśle cukrowniczym.