Przesiewacze wibracyjne z bezpośrednim wzbudzeniem siatki

Nasze przesiewacze wibracyjne charakteryzują się wibracjami o wysokiej częstotliwości, które są przenoszone bezpośrednio na siatkę sita. Cały przesiewacz pozostaje statyczny bez oscylacji. Jest to nie tylko energooszczędne i niezwykle precyzyjne, ale także chroni budynek lub konstrukcję stalową przed obciążeniami dynamicznymi podczas przesiewania, ponieważ nie występują drgania do przenoszenia, jak w przypadku konwencjonalnych przesiewaczy.

Ten szczególny sposób przenoszenia wibracji umożliwia również przenoszenie automatycznie regulowanych impulsów oczyszczających, które w regularnych odstępach czasu uwalniają siatkę sita z zakleszczonego materiału, zmniejszając w ten sposób zatykanie siatki i zapobiegając kosztownym przestojom w produkcji.

Ponadto przesiewacze wibracyjne RHEWUM z bezpośrednim wzbudzeniem umożliwiają wykonanie stałego podłączenia, co całkowicie zapobiega emisji pyłu, a tym samym jest zgodne z wytycznymi ATEX.

RHEsono<sup>®</sup>

RHEsono®

 • Wibracje o wysokiej częstotliwości dzięki mocnym elektromagnetycznym głowicom wibracyjnym
 • Od najdrobniejszych do średnio grubych separacji (ok. 100 µm - 2 mm)
 • Do 5 pokładów sit dla przesiewacza
 • Wydajność powyżej 5 t/h
Więcej informacji
RHEmoto<sup>®</sup>

RHEmoto®

 • Bezpośrednio przenoszone wibracje z silników niewyważonych
 • Od drobnych do średnio grubych separacji
  (ok. 1 mm - 10 mm)
 • Do 5 pokładów sit dla przesiewacza
 • Wydajność powyżej 5 t/h
Więcej informacji
RHEfino<sup>®</sup>

RHEfino®

 • Brak zatkanych oczek sita dzięki automatycznym i regulowanym impulsom czyszczącym
 • Wysoko wydajne przenoszenie drgań, a tym samym niskie zużycie energii
 • Ciągłość produkcji nawet w przypadku awarii napędu
 • Statyczna obudowa z nieruchomymi kołnierzami i bardzo niskimi obciążeniami dynamicznymi
Więcej informacji
RHEsonox<sup>®</sup>

RHEsonox®

 • Korzystne połączenie przesiewacza liniowego i przesiewacza wibracyjnego
 • Od najdrobniejszych do średnio grubych separacji (ok. 50 µm - 6 mm)
 • Do 2 pokładów sit przy małej wysokości instalacji
 • Wydajność powyżej 3 t/h
Więcej informacji
Który przesiewacz jest dla Ciebie odpowiedni?

Który przesiewacz jest dla Ciebie odpowiedni?

Znajdź teraz

Twój partner kontaktowy dla przesiewaczy wibracyjnych na całym świecie