Przesiewanie proszku metalowego z wysoką precyzją

Firma RHEWUM oferuje niezwykle precyzyjne przesiewacze umożliwiające produkcję wysokiej jakości najdrobniejszych proszków metali (np. do wytwarzania addytywnego) w bezpieczny sposób, separacji według wielkości ziaren oraz do procesu separacji aglomeratów lub pyłów celem ponownego użytku.

RHEWUM MDS: Kompaktowy przesiewacz do proszków metali

Aby uzyskać pożądaną jakość proszku metalowego, należy usunąć ciała obce, ziarna nad- i pod-wymiarowe, frakcję pylistą, oraz rozbić aglomeraty. Przesiewacz wibracyjny liniowy RHEWUM MDS bardzo selektywnie separuje proszek metalowy od 40 μm i osiąga czystość powyżej 99% przy jednoczesnej wydajności do 92%.

 • Silniki niewyważone wysokiej częstotliwości (do 100 Hz) przesiewają i przenoszą proszek metalowy liniowo na poziomej powierzchni przesiewającej.
 • Ze względu na wysoką częstotliwość i niską amplitudę oscylacji, ziarna poddawane są dużej liczbie mikro wyrzutów, co jest niezbędne do jak najczęstszego porównywania rozmiaru ziaren z rozmiarem oczka siatki, a tym samym uzyskanie precyzyjnego przesiewania.
 • Dzięki systemowi modułowemu umożliwiającemu zestawienie w stos prostokątnych pokładów sit, RHEWUM MDS jest bardzo kompaktowym i wydajnym przesiewaczem, który nie wymaga dużo miejsca.
 • Odporne na zużycie podwójnie stożkowe kulki obijające utrzymują siatkę podczas pracy w stanie wolnym od zanieczyszczeń, co ma kluczowe znaczenie dla bezawaryjnej ciągłej pracy przesiewacza typu MDS.

RHEWUM WAF: Przesiewanie proszku metalowego bez zatykania siatki sita

Istotnym wyzwaniem podczas przesiewania proszku metalowego jest zapobieganie zatykaniu się siatki sita przez niezwykle drobne ziarna, ponieważ czyszczenie i konserwacja prowadzą do utraty cennego proszku metalowego oraz powodują wyłączenie przesiewacza.

 • RHEWUM WAF to połączenie bezpośrednio wzbudzanego sita i liniowego rynnowego przenośnika wibracyjnego, co zapewnia lepsze wyniki separacji niż w zwykłych przesiewaczach wibracyjnych.
 • Ruch liniowy w RHEWUM WAF generowany jest przez dwa przeciwbieżne silniki niewyważone i służy do transportu materiału.
 • Dodatkowe bezpośrednie wzbudzenie siatki sita oraz dowolnie dobierane sekwencje oczyszczania zapobiegają zatykaniu się każdej powierzchni przesiewania.
 • Konstrukcja umożliwia regulację nachylenia przesiewacza nawet podczas pracy. Może to znacznie zmniejszyć straty cennego produktu i przestoje.

RHEWUM PowderJet: Przesiewanie proszku partiami

PowderJet400 działa na zasadzie przesiewania partii materiału strumieniem powietrza. Ustalone podciśnienie zasysa najdrobniejszy materiał przez siatkę sita, podczas gdy obracająca się dysza okresowo zmienia kierunek przepływu powietrza i ponownie czyści siatkę sita. Ewentualne aglomeraty są rozbijane przez przepływ powietrza w dyszy z prędkością do 100 m/s, ziarna pozostające na siatce są ponownie równomiernie rozkładane.

 • Najlepsze automatyczne przesiewanie wsadów do 3 litrów i separacji od 200 µm do 10 µm.
 • Compact mobile unit with integrated blower and sinter plate filter.
 • Interwał czyszczenia dzięki regulowanym, wielokrotnym zmianom obrotów dyszy powietrza, celem zachowania bardzo drobnych oczek sita wolnych od zanieczyszczeń, a tym samym ograniczyć czyszczenie siatki w kąpieli ultradźwiękowej.

Przesiewacze zalecane do proszku metalowego

RHEWUM MDS

RHEWUM MDS

Kompaktowy przesiewacz proszków metali od 40 μm

Więcej informacji
RHEWUM WAF

RHEWUM WAF

Przesiewanie proszku metalowego bez zatykania siatki sitowej

Więcej informacji
RHEWUM PowderJet

RHEWUM PowderJet

Przesiewanie proszkowe dla partii materiału od 0,5 do 3,0 litrów

Więcej informacji