Przesiewanie proszku metalowego z wysoką precyzją

Firma RHEWUM oferuje niezwykle precyzyjne przesiewacze umożliwiające produkcję wysokiej jakości najdrobniejszych proszków metali (np. do wytwarzania addytywnego) w bezpieczny sposób, separacji według wielkości ziaren oraz do procesu separacji aglomeratów lub pyłów celem ponownego użytku.

RHEstack®: Kompaktowy przesiewacz do proszków metali

Aby uzyskać pożądaną jakość proszku metalowego, należy usunąć ciała obce, ziarna nad- i pod-wymiarowe, frakcję pylistą, oraz rozbić aglomeraty. Przesiewacz wibracyjny liniowy RHEstack® bardzo selektywnie separuje proszek metalowy od 40 μm i osiąga czystość powyżej 99% przy jednoczesnej wydajności do 92%.

 • Silniki niewyważone wysokiej częstotliwości (do 100 Hz) przesiewają i przenoszą proszek metalowy liniowo na poziomej powierzchni przesiewającej.
 • Ze względu na wysoką częstotliwość i niską amplitudę oscylacji, ziarna poddawane są dużej liczbie mikro wyrzutów, co jest niezbędne do jak najczęstszego porównywania rozmiaru ziaren z rozmiarem oczka siatki, a tym samym uzyskanie precyzyjnego przesiewania.
 • Dzięki systemowi modułowemu umożliwiającemu zestawienie w stos prostokątnych pokładów sit, RHEstack® jest bardzo kompaktowym i wydajnym przesiewaczem, który nie wymaga dużo miejsca.
 • Odporne na zużycie podwójnie stożkowe kulki obijające utrzymują siatkę podczas pracy w stanie wolnym od zanieczyszczeń, co ma kluczowe znaczenie dla bezawaryjnej ciągłej pracy przesiewacza typu RHEstack®.

RHEsonox®: Przesiewanie proszku metalowego bez zatykania siatki sita

Istotnym wyzwaniem podczas przesiewania proszku metalowego jest zapobieganie zatykaniu się siatki sita przez niezwykle drobne ziarna, ponieważ czyszczenie i konserwacja prowadzą do utraty cennego proszku metalowego oraz powodują wyłączenie przesiewacza.

 • RHEsonox® to połączenie bezpośrednio wzbudzanego sita i liniowego rynnowego przenośnika wibracyjnego, co zapewnia lepsze wyniki separacji niż w zwykłych przesiewaczach wibracyjnych.
 • Ruch liniowy w RHEsonox® generowany jest przez dwa przeciwbieżne silniki niewyważone i służy do transportu materiału.
 • Dodatkowe bezpośrednie wzbudzenie siatki sita oraz dowolnie dobierane sekwencje oczyszczania zapobiegają zatykaniu się każdej powierzchni przesiewania.
 • Konstrukcja umożliwia regulację nachylenia przesiewacza nawet podczas pracy. Może to znacznie zmniejszyć straty cennego produktu i przestoje.

RHEWUM PowderJet: Przesiewanie proszku partiami

PowderJet400 działa na zasadzie przesiewania partii materiału strumieniem powietrza. Ustalone podciśnienie zasysa najdrobniejszy materiał przez siatkę sita, podczas gdy obracająca się dysza okresowo zmienia kierunek przepływu powietrza i ponownie czyści siatkę sita. Ewentualne aglomeraty są rozbijane przez przepływ powietrza w dyszy z prędkością do 100 m/s, ziarna pozostające na siatce są ponownie równomiernie rozkładane.

 • Najlepsze automatyczne przesiewanie wsadów do 3 litrów i separacji od 200 µm do 10 µm.
 • Compact mobile unit with integrated blower and sinter plate filter.
 • Interwał czyszczenia dzięki regulowanym, wielokrotnym zmianom obrotów dyszy powietrza, celem zachowania bardzo drobnych oczek sita wolnych od zanieczyszczeń, a tym samym ograniczyć czyszczenie siatki w kąpieli ultradźwiękowej.

Przesiewacze zalecane do proszku metalowego

RHEstack<sup>®</sup>

RHEstack®

Kompaktowy przesiewacz proszków metali od 40 μm

Więcej informacji
RHEsonox<sup>®</sup>

RHEsonox®

Przesiewanie proszku metalowego bez zatykania siatki sitowej

Więcej informacji
RHEWUM PowderJet

RHEWUM PowderJet

Przesiewanie proszkowe dla partii materiału od 0,5 do 3,0 litrów

Więcej informacji

Przykłady produktów

 • Stopy aluminium
 • Proszek ze stali nierdzewnej
 • Stopy na bazie kobaltu
 • Stopy miedzi
 • Nadstop niklu
 • Stopy tytanu i glinki tytanu

Twoje korzyści

 • Ciała obce, niewymiarowe ziarna i pył są bezpiecznie usuwane, a aglomeraty są rozbijane
 • Automatyczne systemy oczyszczania zapobiegają utracie wysokiej jakości proszku
 • Najwyższa czystość proszku zapewnia wysoką jakość produktów wytwarzanych metodą przyrostową
 • Kompaktowe rozwiązanie przesiewania na małej powierzchni dla różnych wydajności