Drobne i bardzo drobne przesiewanie gotowego tynku i zapraw

Podstawowym składnikiem każdego tynku jest piasek lub drobnoziarnisty żwir o uziarnieniu do 4 mm w zależności od zastosowania. Do tego dodawany jest środek wiążący i woda, aby zapewnić trwałość po wyschnięciu. Wymagania stawiane wielkościom ziaren są tak zróżnicowane jak same kruszywa. Dlatego technologia używana do precyzyjnego przesiewania musi być rozpatrywana indywidualnie dla każdego zastosowania.

Najlepsze separacje z wibracjami o wysokiej częstotliwości

Tynki mineralne zawierają środki wiążące, takie jak wapno lub wapno hydratyzowane, cement lub cement portlandzki, gips, glinę lub kombinacje tych materiałów. Zwłaszcza bardzo drobne ziarna mają słabe właściwości upłynnienia i dlatego trudno je przesiać przez drobne oczka. Przesiewacze RHEWUM z bezpośrednim wzbudzeniem generują wibracje wysokiej częstotliwości bezpośrednio na siatce sita. Pozwala to na fluidyzację najdrobniejszego proszku, co jest ważnym krokiem na drodze do pożądanego wyniku przesiewania.

Nawet przy umiarkowanych wydajnościach wysokość warstwy na konwencjonalnych przesiewaczach wibracyjnych zwiększa się do wielokrotności rozmiaru oczek. Niemożliwe jest wtedy prawidłowe przesiewanie drobnego materiału. Wyjątkowa technologia RHEWUM bezpośredniego wzbudzenia przy znacznym nachyleniu przesiewacza rozwiązuje ten problem.

Duże prędkości przemieszczania produktu na sicie skutkują małą wysokością warstwy. Gwarancją wystarczającego oddziaływania i porównania między ziarnami a siatką sita jest wzbudzenie siatki wibracjami o wysokiej częstotliwości. Pozwala to na efektywną separację wyrobów gipsowych, cementowych i wapiennych nawet przy 100 µm.

Specjalnie opracowany przez RHEWUM system ogrzewania siatki zapobiega problemowi wilgoci, co pozwala na utrzymanie siatki w stanie czystym i przeciwdziała przywieraniu ziaren do siatki. Dowiedz się więcej o tej technologii tutaj.

Niezmienna drobna separacja przy największej wydajności.

Zazwyczaj dostępne są tynki o uziarnieniu 2 mm, 3 mm i 4 mm. Aby zapewnić bezproblemową obróbkę tynku na budowie, należy ściśle przestrzegać górnych granic. Jednakże, nie można osiągać jakości kosztem wydajności produkcji.

Jeśli podczas przesiewania do kruszarki zawracana jest zbyt duża ilość dobrego ziarna, wówczas niepotrzebnie wzrasta zużycie energii, obciążenie maszyny i wytwarzanie frakcji pylistej. Właśnie tutaj przesiewacz RHEduo® udowadnia swoje zalety. Napęd o podwójnej częstotliwości zapewnia wysoką wydajność drobnego produktu wolnego od wadliwych ziaren. Takie przesiewacze zapewniają sprawność separacji, której nie można osiągnąć na większości konwencjonalnych przesiewaczy wibracyjnych.

Przesiewacze zalecane do procesu produkcji tynku i zapraw

RHEsono<sup>®</sup>

RHEsono®

Napęd elektromagnetyczny wysokiej częstotliwości z bezpośrednim wzbudzeniem siatki sita zapewnia efektywne przesiewanie nawet przy 100 µm

Więcej informacji
RHEmoto<sup>®</sup>

RHEmoto®

Bezpośrednie wzbudzenie siatki sita przez niewymagające konserwacji silniki niewyważone w celu uzyskania drobnych separacji

Więcej informacji
RHEduo<sup>®</sup>

RHEduo®

Napęd o podwójnej częstotliwości zapewniający wysoką wydajność drobnoziarnistego produktu od 1 mm

Więcej informacji

Przykłady produktów

  • Wapno
  • Cement
  • Krzemiany
  • Gips
  • Zaprawa
  • Kleje budowlane / kleje do płytek

Twoje korzyści

  • Fluidyzacja nawet najdrobniejszego proszku dzięki wibracjom o wysokiej częstotliwości z bezpośrednim wzbudzeniem siatki sita
  • Brak zatykania się siatki sita dzięki dużej prędkości przemieszczania produktu na sicie i automatycznym impulsom oczyszczającym
  • Wysoka jakość separacji bez utraty wydajności
  • Znaczna redukcja zużycia energii, obciążenia maszyny i powstawania frakcji pylistej