RHEWUM ScreenSpector

Wsparcie podczas obsługi technicznej przesiewacza

Darmowa aplikacja stworzona z myślą o użytkownikach w zakładach celem wsparcia obsługi procesu przesiewania materiałów sypkich. Do pobrania z App Store lub Google Play, łączy istniejące możliwości wyposażenia smartfonów lub tabletów z dodatkowymi nowymi funkcjonalnościami - prosto, szybko i bezpłatnie.

Pomocna aplikacja oferuje użytkownikom przesiewaczy następujące cztery funkcje:

1. VibFlash

Funkcja wykorzystuje zainstalowany mikrofon i rejestruje emitowany dźwięk poszczególnych maszyn lub jednostek. Pozwala to na łatwe i szybkie sprawdzenie czy poziom hałasu jest zgodny z limitami, a także zdolność funkcjonalną.

2. MeshConverter

MeshConverter umożliwia konwersję szerokości oczek sita z miary SI na jednostki miary USA. Co więcej, funkcja ta pozwala na wyliczenie granicy rozdziału dla rozmiaru oczka i stopnia pochylenia sita przesiewacza z pomocą zintegrowanego czujnika nachylenia ➤ MeshConverter znajdziesz tutaj. MeshConverter znajdziesz tutaj..

3. VibSonic

Funkcja wykorzystuje zainstalowany mikrofon i rejestruje emitowany dźwięk poszczególnych maszyn lub jednostek. Pozwala to na łatwe i szybkie sprawdzenie czy poziom hałasu jest zgodny z limitami, a także zdolność funkcjonalną..

4. SizeChecker

Przy pomocy kamery aplikacja mierzy i oblicza rozkład uziarnienia materiałów sypkich. Użytkownik może skorzystać z predefiniowanego szablonu ramki lub zdefiniować własną ramkę. Pozwala to na nieskomplikowaną kontrolę rozkładu wielkości ziarna specjalnie dostosowanego do wielkości produktu.

Skorzystaj z tej unikalnej technologii!

 

ScreenSpector
ScreenSpector
ScreenSpector
ScreenSpector
ScreenSpector

Więcej narzędzi