Materiały budowlane - przesiewanie z najdrobniejszymi separacjami

13.02.2023, Remscheid

Markus Hollbach, RHEWUM GmbH

Węglan wapnia jest materiałem, który powstał w milionach lat historii Ziemi z pozostałości jednokomórkowych mieszkańców morza. Dziś jest on podstawą dla wielu powszechnie stosowanych materiałów budowlanych, w tym wapienia i dolomitu.

Najdrobniejsze separacje do 0,1 mm

Brytyjski klient dyskutował z firmą RHEWUM możliwościami odnowienia już zużytej instalacji do przetwarzania węglanu wapnia. W trakcie tego kilka istniejących maszyn do sitodruku i sitodrukarek miało zostać zastąpione. Przeprowadzono najdrobniejsze separacje do 0,1 mm.

Jako typ maszyny zaplanowano maszyny z bezpośrednim napięciem siatki sitodruku. Napędy dla platform, na których mają być przeprowadzone grubsze separacje, były silnikami niezrównoważonymi. Platformy dla najdrobniejszych separacji zostały zaopatrzone za to w głowice wibracyjne, które pozwalały na zmianę wibracji podczas pracy za pomocą regulatorów thyristorowych. Typami maszyn wybranymi w końcu były RHEsono, RHEmoto i RHEfino jako kombinacja obu typów. Do umieszczenia materiału na maszynach zastosowano dozujące urządzenia typu RHEside z bocznym podawaniem.

Spełnione wymagania klienta

Dzięki tej elastycznej rozwiązaniu firma RHEWUM udało się przekonać klienta. Próby w pracowni technicznej pokazały, że możliwe jest spełnienie wymagań sitodruku.

Wracając do widoku ogólnego

Też interesujący

16.11.2022,

Czy chcesz wykonać własne testy sitowe?

Czytać artykuł

16.11.2022,

Przesiewacz semi-mobilny do piasku i żwiru, typ Liberty produkcji RHEWUM

Czytać artykuł

28.11.2022,

RHEWUM znów w drodze!

Czytać artykuł

28.11.2022,

Właściwa osoba odpowiedzialna za każdy wymóg

Czytać artykuł

01.02.2023,

Pozyskiwanie żwirku dla kotów z gliny, z pomocą RHEmid!

Czytać artykuł