Twój specjalista w zakresie technologii przesiewania i przenośników

Poznaj świat RHEWUM
Twój specjalista w zakresie technologii przesiewania i przenośników

Wybierz odpowiedni przesiewacz!

Nasza wyszukiwarka maszyn pomoże wybrać odpowiedni przesiewacz i technologię przenośników, tak aby sprostać Państwa indywidualnym wymaganiom.

Proszki o najwyższej czystości.

Proszki o najwyższej czystości.

Najdrobniejsze ziarna doskonale oddzielone dzięki przesiewaniu z bezpośrednim wzbudzeniem z napędem o wysokiej częstotliwości.

Potaż o stałej czystości.

Potaż o stałej czystości.

Największa wydajność z wyjątkowo doskonałą czystością dzięki maksymalnym rozmiarom i wysokiej jakości przesiewacza.

Doskonale przesiany cukier.

Doskonale przesiany cukier.

Najdrobniejsze separacje w wielu frakcjach dzięki wibracjom o wysokiej częstotliwości i wielopokładowemu przesiewaniu.

Piasek najwyższej jakości.

Piasek najwyższej jakości.

Wiele frakcji nawet dla najbardziej wymagających separacji dzięki przesiewaniu z bezpośrednim wzbudzeniem z napędem o wysokiej częstotliwości.

Nawóz bez grudek i pyłu.

Nawóz bez grudek i pyłu.

Brak zatykania siatki dzięki bezpośredniemu wzbudzaniu sita z ekstremalnym przyspieszeniem.

Przykłady zastosowań

  • Nawozy fosforowe
  • Nawozy azotowe
  • Sole i potaż
  • Proszek metalowy
  • Sucha zaprawa i gotowy tynk
Wszystkie zastosowania
Doskonała separacja fosforanów

Nawozy fosforowe

Doskonała separacja fosforanów

Superfosforat (SP), superfosforat potrójny (TSP) lub superfosforat podwójny (DSP), a także fosforan dwuamonowy (DAP) i fosforan monoamonowy (MAP) są używane głównie jako nawozy i podlegają surowym wymaganiom jakościowym. Ponieważ nawozy fosforowe są produkowane w dużych ilościach po kilkaset ton na godzinę, nawet małe straty wydajności prowadzą do dużych strat produktu. Celem procesu przesiewania jest osiągnięcie wysokiej czystości produktu przy maksymalnej przepustowości - a można to osiągnąć jedynie poprzez zapobieganie zatykaniu się siatek.

Więcej informacji
Najlepsze wyniki przesiewania dla nawozów azotowych

Nawozy azotowe

Najlepsze wyniki przesiewania dla nawozów azotowych

Zadania przesiewania w produkcji nawozów azotowych, takich jak siarczan amonu (AS), azotan amonu (AN), azotan wapnia (CN), azotan potasu (KN), saletra wapniowo-amonowa (KAS) i mocznik obejmuje zakres od separacji grudek do wymagającej separacji frakcji produktu, a także usuwanie pyłu. Przesiewanie nawozów azotowych z wysoką wydajnością i przepustowością wymaga precyzyjnej koordynacji wszystkich części maszyny, a także dobrze działającego systemu samooczyszczania, ponieważ mocznik i inne substancje mają tendencję do wiązania wilgoci z powietrza we frakcji pylistej, a tym samym zatykania siatki sita.

Więcej informacji
Maksymalna wydajność dla soli i potażu 

Sole i potaż

Maksymalna wydajność dla soli i potażu 

Podczas produkcji soli i potażu przesiewacze znajdują zastosowanie w różnych punktach łańcucha wytwarzania. Począwszy od przesiewania wstępnego, częściowo w eksploatacjach podziemnych, poprzez zagęszczanie i ładowanie w zakresie grubszego ziarna, a także krystalizację i flotację z bardziej krytycznymi separacjami w zakresie drobnym, po przesiewanie na mokro i odwadnianie w przypadku separacji poniżej 1,0 mm. Podczas gdy przesiewacze muszą tutaj osiągać wysoką przepustowość, nie można zaniedbać jakości produktu końcowego.

Więcej informacji
Wydajna separacja proszków metali

Proszek metalowy

Wydajna separacja proszków metali

Wysokostopowe proszki metali do druku 3D (produkcja addytywna / szybka technologia) powinny być wyjątkowo czyste, aby zagwarantować wysoką jakość produktu końcowego. Z tego powodu pył ​​i aglomeraty muszą być niezawodnie usuwane z niezwykle drobnego proszku podczas produkcji i recyklingu. Odpowiedni przesiewacz powinien być nie tylko bardzo precyzyjny, ale także ograniczać do minimum straty cennego produktu i czas przestoju maszyny.

Więcej informacji
Zaprawa precyzyjnie przesiewana na kilka frakcji

Sucha zaprawa i gotowy tynk

Zaprawa precyzyjnie przesiewana na kilka frakcji

Podczas produkcji suchej zaprawy w różnych frakcjach, zmienny rozkład wielkości ziaren kruszonego kamienia wapiennego i jego tendencja do osadzania się w oczkach sita stanowią główne wyzwanie podczas przesiewania. Wydajny i elastyczny sprzęt do przesiewania może zapobiec tym negatywnym skutkom. Z jednej strony musi istnieć możliwość indywidualnego dostrojenia amplitud oscylacji na każdym pokładzie przesiewacza, a z drugiej strony wymagany jest automatyczny system czyszczenia, aby utrzymać otwartą powierzchnię sita, a tym samym zapewnić przepustowość i jakość produktu.

Więcej informacji

Nasze produkty

Przesiewacze wibracyjne z bezpośrednim wzbudzeniem siatki sita

W przeciwieństwie do konwencjonalnych przesiewaczy, wibracje w tych przesiewaczach są generowane przez ruch drążka bijaka o wysokiej częstotliwości bezpośrednio na siatce sita.

Pozwala to na precyzyjne i energooszczędne oddzielanie nawet najdrobniejszych i najtrudniejszych do przesiewania materiałów.

Przesiewacze wibracyjne z bezpośrednim wzbudzeniem siatki sita

Nasze produkty

Przesiewacze z napędem o podwójnej częstotliwości

W tym szczególnym typie napędu użyte są dwa silniki niewyważone o różnych prędkościach. Po stronie wlotowej, duża amplituda oscylacji zapewnia rozluźnienie i usunięcie materiału, natomiast po stronie wylotowej, mała amplituda oscylacji przy wyższym przyspieszeniu zapewnia dokładną klasyfikację nawet trudnych do przesiewania produktów.

Przesiewacze z napędem o podwójnej częstotliwości

Nasze produkty

Przesiewacze z liniowymi lub cyrkulacyjnymi wibracjami

Liniowe przesiewacze wibracyjne są opłacalną alternatywą dla przesiewaczy z bezpośrednim wzbudzeniem. Na życzenie mogą być dostarczane z kilkoma pokładami przesiewającymi i są dostępne w specjalnych wersjach dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Niewymagające konserwacji silniki niewyważone oraz dobry dostęp przez duże otwory inspekcyjne upraszczają czynności konserwacyjne.

Przesiewacze z liniowymi lub cyrkulacyjnymi wibracjami

Nasze produkty

Przesiewacze do klasyfikacji na mokro i odwadniania

Pokonując siły kohezji, nasze wysokowydajne przesiewacze odwadniające osiągają maksymalne odwodnienie cząstek stałych z zawiesin o zoptymalizowanej wilgotności resztkowej dla cząstek poniżej 1 mm. W procesie na mokro precyzyjna technologia przesiewania zapewnia skuteczną deaglomerację materiału, a tym samym optymalne oddzielenie materiału gruboziarnistego i drobnego.

Przesiewacze do klasyfikacji na mokro i odwadniania

Nasze produkty

Technologia przenośników: Systemy przenośników, podajników i dystrybucji

Oferujemy przyjazną dla produktu, dostosowaną do potrzeb technologię przenośników do transportu i dozowania materiałów sypkich, a także dzielenia ich na jednolite strumienie produktów lub zasilając dalsze maszyny.

W zależności od wybranej konstrukcji możliwe jest nawet zaprojektowanie urządzeń do transportu i dystrybucji ze zintegrowanym przesiewaniem wstępnym.

Technologia przenośników: Systemy przenośników, podajników i dystrybucji

Producent przesiewaczy z pasją i zaangażowaniem

Wierz lub nie - od ponad 70 lat naszym celem jest produkcja najlepszych przesiewaczy na świecie! Naszym klientom zawsze staramy się dostarczać najbardziej efektywne przesiewacze dla ich konkretnych zadań. Nie trzeba dodawać, że bierzemy pod uwagę wymagania techniczne i handlowe stawiane przez naszych klientów i dostosowujemy każdy przesiewacz dokładnie wg ich życzeń i wymagań.

Przesiewacze RHEWUM są „Made in Germany”, a dokładniej „Made in Remscheid” - dlatego nie dziwi fakt, że nie jesteśmy najtańszym producentem przesiewaczy, ale nasi wyrafinowani klienci doceniają naszą uznaną jakość. Nie jesteś jeszcze przekonany? W naszym centrum technicznym przetestujemy Twój materiał do przesiewania i zademonstrujemy na miejscu działanie naszych przesiewaczy. Jasne i wiążące odpowiedzi zamiast tajemniczych obietnic - właśnie tego możesz oczekiwać od RHEWUM.

Sigurd Schuetz
Dyrektor Naczelny

Producent przesiewaczy z pasją i zaangażowaniem

Aktualności

20.06.2024, Frankfurt

Achema 2024 we Frankfurcie

Achema 2024 we Frankfurcie

Udział w Achema 2024 we Frankfurcie był pełnym sukcesem! Pragniemy serdecznie podziękować...

Czytać artykuł

29.05.2024

Optymalizacja obróbki piasku kwarcowego: Wgląd w wydajność nowoczesnych przesiewaczy

Prowadzenie przykładem w zielonej produkcji

RHEWUM jest firmą zobowiązaną do zasad zrównoważonego rozwoju (ESG). Oferujemy rozwiązania zrównoważone i promujemy zrównoważony rozwój w naszych działaniach, od oferowania rowerów elektrycznych dla pracowników po opieranie się na odnawialnych źródłach energii. Przekształciliśmy część naszego dachu fabrycznego w potężne centrum energii słonecznej, zdolne do zaspokajania do 70% naszych potrzeb energetycznych za pomocą samodzielnie generowanej energii słonecznej. Prowadzimy przykładem w produkcji zielonej, przyjmując zrównoważenie za pomocą narzędzi takich jak usługi zdalne i ekologiczne budynki i hale produkcyjne.

Dowiedz się więcej o zrównoważonym rozwoju w RHEWUM tutaj lub rozpocznij niepowtarzalną podróż do świata RHEworld!

Prowadzenie przykładem w zielonej produkcji