• Deutsch
  • English
  • Französisch
  • Espanol
  • Russisch
  • Polnisch
Klasyfikuj, siedem, przesuń:
Przesiewanie roślin najwyższej jakości.

Przetwarzanie na mokro przy użyciu RHEWUM ES

Innowacyjna obróbka na mokro w Niemczech

Sita RHEWUM typu ES stosowane są do przetwarzania na mokro materiałów sypkich o średnim i gruboziarnistym ziarnie. Ze względu na stosunkowo prostą konstrukcję, stanowią one ekonomiczne i wszechstronne rozwiązanie. Przesiewacze wibracyjne liniowe są przesiewaczami z pośrednim wzbudzeniem tkaniny sita; cała rama sita jest poddawana wibracjom liniowym poprzez przeciwbieżne masy niewyważone - dzięki temu możliwe są jedynie stosunkowo niewielkie przyspieszenia materiału sita. Ze względu na na nachylenie płaszczyzny wibracyjnej względem dna sita, przesiewany materiał jest jednocześnie wyrzucany do góry i do przodu, co odpowiada rzucanej paraboli. Dzięki temu oscylatory liniowe mogą być dostarczane zarówno z poziomymi, jak i pochyłymi dnem sita.

Ekrany wykonane są z odpornego na zużycie poliuretanu, sprężyny, stali nierdzewnej lub sita szczelinowego. Skrzynka na maszynę jest dostępna w wykonaniu ze stali nierdzewnej lub stali miękkiej z powłokami odpornymi na korozję i dodatkową ochroną przed zużyciem.
Dzięki modułowemu systemowi dostępne są szerokości sita od 550 mm do 2200 mm i długości sita od 1000 mm do 3000 mm.

Sita RHEWUM do obróbki na mokro mogą być dostarczane w różnych wersjach, dostosowanych do potrzeb klienta. Pozwól nam doradzić i skontaktować się z nami!