• Deutsch
  • English
  • Französisch
  • Espanol
  • Russisch
  • Polnisch
Klasyfikuj, siedem, przesuń:
Przesiewanie roślin najwyższej jakości.

Sito odwadniające | RHEWUM WAFL

Przesiewacze serii WAFL są ostatecznymi przesiewaczami odwadniającymi do przesiewania drobnych i bardzo drobnych cząstek stałych. Stosuje się je do separacji < 1 mm w zawiesinach lub do odwadniania.

Główną cechą WAFL jest połączenie dwóch procesów przesiewania: bezpośredniego i pośredniego wzbudzania tkaniny sitowej. Z jednej strony, silniki niewyważenia ustawiają obudowę sita w liniową wibrację o wysokiej częstotliwości, która transportuje materiał przez wykładzinę sita. Z drugiej strony wibratory magnetyczne generują drgania podstawowe i harmoniczne o wysokiej częstotliwości, co pozwala uzyskać doskonałe stopnie separacji.

Sito odwadniające posiada tkaninę nośną, która odciąża delikatną tkaninę oddzielającą nad nim. Ponadto w zakres dostawy wchodzi opcjonalnie skrzynka na paszę i spray.

Zazwyczaj przesiewacz osiąga szybkość odwadniania na poziomie około połowy szybkości prostego przesiewacza wibracyjnego. Zamiast 15 % wilgotności resztkowej H2O, wilgotność resztkowa po odwodnieniu RHEWUM WAFL wynosi około 8 %. Różnica ta pomaga w przenoszeniu materiałów i oszczędza koszty suszenia, ponieważ produkt jest już bardzo dobrze odwodniony lub wstępnie wysuszony po przesiewaczu. Klient RHEWUM może z jednej strony wymiarować mniejszą suszarkę, z drugiej strony potrzebuje mniej energii, ponieważ musi odparować tylko około połowy wody. Alternatywnie, wydajność istniejącej suszarni może zostać zwiększona bez konieczności jej wymiany.

Jeśli nie jesteś przekonany, chętnie zademonstrujemy Ci ekran WAFL w naszym zakładzie pilotażowym.