• Deutsch
  • English
  • Französisch
  • Espanol
  • Russisch
  • Polnisch
Klasyfikuj, siedem, przesuń:
Przesiewanie roślin najwyższej jakości.

Przesiewacz wibracyjny | RHEWUM WAU

Przesiewacze o konstrukcji typu WAU stosuje się do sortowania materiałów średnioziarnistych.Zastosowano tu sita wibracyjne z bezpośrednim wzbudzaniem tkaniny sita; agregat przesiewający spełnia wyłącznie funkcje statyczne. Chroni to budynek lub konstrukcję stalową, ponieważ nie są przekazywane żadne drgania, które zwykle są wytwarzane przez wibrujące maszyny. Pozwala to ponadto na zastosowanie sztywnych połączeń.

Ruch listwy uderzającej o wysokiej częstotliwości powoduje zrzut przesiewanego materiału z sita pod kątem prostym. Pochylenie tkaniny umożliwia transport przesiewanego materiału przez sito. Poza obudową sita pracują bezobsługowe silniki elektryczne przekazujące drgania na sito poprzez osie wibracyjne. Silniki elektryczne z łatwością osiągają przyspieszenie na tkaninie o wartości 10 g. Tak wysokie przyspieszenia pozwalają na zastosowanie tego typu maszyny także w przypadku klejących materiałów. Moc silników elektrycznych można ustawić przy wyłączonej maszynie. Umożliwia to przystosowanie intensywności drgań do zmieniających się materiałów. W przypadku agregatów wielopokładowych drgania pokładów można ustawić indywidualnie, odpowiednio do wymaganej separacji.

Ruch listwy uderzeniowej powoduje drgania tkaniny sita o wysokiej częstotliwości. Pozwala to na pokonanie siły przyczepności cząstek. Warstwa przesiewanego materiału ulega fluidyzacji — następuje odmieszanie (segregacja) materiału, co pozwala na oddzielenie materiału grubego i drobnego. Maszyny osiągają wyjątkowo wysoką wydajność na minimalnej przestrzeni.

Napięta wzdłużnie tkanina sita, w połączeniu z dobrą dostępnością, gwarantuje szybką wymianę. Dzięki umieszczeniu napędów na zewnątrz prace konserwacyjne można wykonywać nawet podczas pracy maszyny. Dzięki zastosowaniu kilku napędów, nawet w przypadku awarii jednego z nich można kontynuować produkcję.

Standardowe wymiary maszyny wynoszą od 1,4 m≤ do 26,4 m≤ dla każdego pokładu i maszyny. Na życzenie dostępne są także inne wymiary oraz wersje specjalne. Moc elektryczna maszyn tej wielkości wynosi standardowo od 0,52 kW do 3,9 kW!