Zsuwnie dystrybucyjne i rozdzielacze

Zsuwnie rozprowadzają strumień produktu na dwa jednolite pojedyncze strumienie. Rozdział na dwa strumienie może być regulowany ręcznie lub automatycznie (pneumatycznie lub elektrycznie).

Dostępne są specjalne konstrukcje ze zintegrowanym przesiewem wstępnym, również z opcjonalną powłoką trudno ścieralną lub nieprzywierającą. W zależności od wymagań klienta, wykonujemy zsuwnię Y zgodnie z wymaganym projektem, dopasowanym do przesiewacza RHEWUM.

Zalety zsuwni i rozdzielaczy RHEWUM

  • Dystrybuuje przepływ produktów dowolnego typu
  • Możliwa regulacja ręczna lub automatyczna
  • Może być zintegrowany z istniejącymi instalacjami

Dane maszyny

Szerokość sita
Dla sit o szerokości do 2200 mm
Wydajność
Min. 50 t/h
Moc elektryczna
Bez napędu elektrycznego

Zsypy i rozdzielacze RHEWUM są dostępne z…

  • indywidualnym projektem według wymagań klienta
  • wyłącznikami pozycyjnymi do monitorowania zaworów
  • specjalnymi okładzinami dla materiałów abrazyjnych
  • powłoką nieprzywierającą
  • zintegrowaną separacją wstępną
  • zgodność z FDA