Przesiewacz odwadniający RHEhydra®

RHEhydra® jako najlepszy przesiewacz odwadniający dla drobnych i najdrobniejszych cząstek stałych oferuje wyjątkową, niezwykle korzystną kombinację wibracji liniowych i wzbudzenia bezpośredniego. W rezultacie osiąga najwyższe współczynniki odwadniania i zoptymalizowaną resztkową zawartość wilgoci podczas przesiewania na mokro.

Mocne wibracyjne głowice magnetyczne generują wibracje o wysokiej częstotliwości, a tym samym zapewniają maksymalne odwodnienie poprzez pokonanie sił kohezji. Jednocześnie silniki niewyważone, wymagające niewielkiej konserwacji, zapewniają transport materiału nawet przy niewielkim nachyleniu.

Zalety przesiewacza odwadniającego RHEhydra®

  • Najwyższe współczynniki odwadniania
  • Zoptymalizowana wilgotność resztkowa ok. 8%
  • Oszczędności na dodatkowym suszeniu i kosztach energii
  • Wartość amplitudy drgań może być regulowana podczas pracy
  • Szczególnie płaska konstrukcja
  • Szybka wymiana tkanin sitowych bez wchodzenia do maszyny
  • Idealny dla wymagających krytycznych separacji

Dane maszyny

Liczba pokładów
Do 2
Szerokość sita
950 mm - 1750 mm
Długość sita
1100 mm - 3600 mm
Granice separacji
Ok. 50 µm - 1 mm
Typ napędu
Korzystna współpraca elektromagnetycznych głowic wibracyjnych i dwóch silników niewyważonych
Typ wibracji
Bezpośrednie wzbudzenie siatki sita z wibracjami liniowymi celem transportu materiału
System oczyszczania
Automatyczne, regulowane cykle oczyszczania z przyspieszeniem do 50 g
Rodzaj sita
Połączenie siatki z dodatkowym wzmocnieniem oraz siatką oddzielającą dla najwyższych wymagań
Wydajność
Min. 25 m3/h
Moc elektryczna
Od 2,5 kW do 13 kW

Przesiewacz odwadniający RHEhydra® jest dostępny z…

  • komorą podawania i system natryskowym do przesiewania na mokro
  • płynną regulacją nachylenia
  • dużymi otworami rewizyjnymi