Przesiewacz przemysłowy RHEduo®

Zasada napędu DF oparta jest na zastosowaniu dwóch silników niewyważonych o różnych prędkościach. Silnik o mniejszej prędkości i większej amplitudzie zamontowany jest po stronie wlotowej, silnik o większej prędkości i mniejszej amplitudzie zamontowany jest po stronie wylotowej.

Na wlocie produkt jest rozluźniany i mieszany dzięki dużej amplitudzie drgań. Na wylocie wysoka częstotliwość silnika zapewnia precyzyjne przesiewanie nawet trudnych do przesiewania produktów ze względu na większe przyspieszenie. Zmieniając kierunki obrotu, można w szczególny sposób wpływać na prędkość transportu przesiewanego materiału.

Zalety przesiewacza przemysłowego RHEduo®

  • Po stronie wlotu duża amplituda drgań zapewnia rozbicie materiału
  • Na wylocie materiał jest ostro separowany przy niskiej amplitudzie drgań i wysokiej częstotliwości
  • Statyczna obudowa maszyny zawiera jednostkę przesiewającą umożliwiającą stałe połączenia kołnierzowe
  • Niskie obciążenia dynamiczne
  • Łatwość dostępu do napędów
  • Odporny na wysoką temperaturę materiału przesiewanego (do 450°C/842°F)
  • Zmieniając kierunki obrotu, można systematycznie wpływać na prędkość transportu przesiewanego materiału

Dane maszyny

Liczba pokładów
Do 6
Szerokość sita
1350 mm - 2300 mm
Długość sita
1800 mm - 6000 mm
Granice separacji
Ok. 1 - 25 mm
Typ napędu
Dwa silniki niewyważone o różnych prędkościach i niskich wymaganiach w zakresie konserwacji
Typ wibracji
Wibracje kołowe
System oczyszczania
Opcjonalne oczyszczanie
Rodzaj sita
Siatka druciana
Wydajność
Min. 25 t/h
Moc elektryczna
Od 2,5 kW do 19 kW

Przesiewacz przemysłowy RHEduo® jest dostępny z …

  • zgodność z FDA i ATEX
  • komorą podawania i system natryskowym do przesiewania na mokro