Przesiewacze do nawozów azotowych

W związku z ciągłym wzrostem światowej populacji, następuje stały wzrost popytu na siarczan amonu (AS), azotan amonu (AN), azotan wapnia (CN), azotan potasu (KN), saletrę wapniowo-amonową (KAS) i mocznik, jednocześnie wymagania dotyczące jakości produktów stają się coraz bardziej rygorystyczne.

Pożądana wielkość ziarna produktu końcowego nawozów azotowych to zwykle od 2 mm do 5 mm. Ponieważ wydajność produkcji nawozów zwykle wynosi kilkaset ton dziennie i istnieje mała tolerancja na odchylenia, nawet niewielkie zmiany w sprawności procesu przesiewania mogą oznaczać duże straty. Ponadto wszelkie prace konserwacyjne wymagające wyłączenia maszyn, powodują wysokie koszty, których można uniknąć.  

Przesiewanie nawozów azotowych bez grudek i pyłu

Trudnym aspektem przesiewania mocznika lub innych nawozów azotowych jest higroskopijny charakter materiału. Połączenie wilgoci otoczenia z pyłem i drobną frakcją materiału tworzy aglomeraty, które przylegają do siatki sita i powodują jej trwałe zamykanie, chyba że przesiewacz ma skutecznie działający system samooczyszczania.

Przesiewacze typu WA i WAU firmy RHEWUM GmbH są zaprojektowane do tego celu i pracują z wibracjami o wysokiej częstotliwości bezpośrednio wzbudzanych na siatce sita. Automatyczne impulsy oczyszczające generują przyspieszenie do 50g, służą do usuwania przyklejonych cząstek z tkaniny sitowej podczas pracy i utrzymywania jej w pełnej sprawności eksploatacyjnej. Obudowa pozostaje statyczna i umożliwia pyłoszczelną eksploatację z opcjonalnym podłączeniem do systemu odpylania.

Nawet przy płaskim nachyleniu przesiewacz RHEWUM typu WAF może niezawodnie separować ziarna nawozu w najdrobniejszym zakresie i niezawodnie usuwać pył, dzięki połączeniu liniowego ruchu maszyny i bezpośredniego wzbudzania siatki sita. Ta korzystna kombinacja napędów daje jeszcze lepsze wyniki separacji lepkich materiałów niż konwencjonalny przesiewacz wibracyjny.

Przesiewacze zalecane do nawozów azotowych

RHEWUM WA

RHEWUM WA

Elektromagnetyczne głowice wibracyjne osiągają wyjątkowo wysoki stopień czystości dla najdrobniejszych separacji

Więcej informacji
RHEWUM WAU

RHEWUM WAU

Solidne niewyważone silniki zapewniają niskie straty produktu podczas przesiewania nawozów azotowych

Więcej informacji
RHEWUM WAF

RHEWUM WAF

Korzystne połączenie wibracji zapewnia doskonałe rezultaty separacji lepkich nawozów

Więcej informacji