Przesiewacze do nawozów azotowych

W związku z ciągłym wzrostem światowej populacji, następuje stały wzrost popytu na siarczan amonu (AS), azotan amonu (AN), azotan wapnia (CN), azotan potasu (KN), saletrę wapniowo-amonową (KAS) i mocznik, jednocześnie wymagania dotyczące jakości produktów stają się coraz bardziej rygorystyczne.

Pożądana wielkość ziarna produktu końcowego nawozów azotowych to zwykle od 2 mm do 5 mm. Ponieważ wydajność produkcji nawozów zwykle wynosi kilkaset ton dziennie i istnieje mała tolerancja na odchylenia, nawet niewielkie zmiany w sprawności procesu przesiewania mogą oznaczać duże straty. Ponadto wszelkie prace konserwacyjne wymagające wyłączenia maszyn, powodują wysokie koszty, których można uniknąć.  

Przesiewanie nawozów azotowych bez grudek i pyłu

Trudnym aspektem przesiewania mocznika lub innych nawozów azotowych jest higroskopijny charakter materiału. Połączenie wilgoci otoczenia z pyłem i drobną frakcją materiału tworzy aglomeraty, które przylegają do siatki sita i powodują jej trwałe zamykanie, chyba że przesiewacz ma skutecznie działający system samooczyszczania.

Przesiewacze typu RHEsono® i RHEmoto® firmy RHEWUM GmbH są zaprojektowane do tego celu i pracują z wibracjami o wysokiej częstotliwości bezpośrednio wzbudzanych na siatce sita. Automatyczne impulsy oczyszczające generują przyspieszenie do 50g, służą do usuwania przyklejonych cząstek z tkaniny sitowej podczas pracy i utrzymywania jej w pełnej sprawności eksploatacyjnej. Obudowa pozostaje statyczna i umożliwia pyłoszczelną eksploatację z opcjonalnym podłączeniem do systemu odpylania.

Nawet przy płaskim nachyleniu przesiewacz RHEWUM typu RHEsonox® może niezawodnie separować ziarna nawozu w najdrobniejszym zakresie i niezawodnie usuwać pył, dzięki połączeniu liniowego ruchu maszyny i bezpośredniego wzbudzania siatki sita. Ta korzystna kombinacja napędów daje jeszcze lepsze wyniki separacji lepkich materiałów niż konwencjonalny przesiewacz wibracyjny.

Przesiewacze zalecane do nawozów azotowych

RHEsono<sup>®</sup>

RHEsono®

Elektromagnetyczne głowice wibracyjne osiągają wyjątkowo wysoki stopień czystości dla najdrobniejszych separacji

Więcej informacji
RHEmoto<sup>®</sup>

RHEmoto®

Solidne niewyważone silniki zapewniają niskie straty produktu podczas przesiewania nawozów azotowych

Więcej informacji
RHEsonox<sup>®</sup>

RHEsonox®

Korzystne połączenie wibracji zapewnia doskonałe rezultaty separacji lepkich nawozów

Więcej informacji

Przykłady produktów

 • Mocznik granulowany, prilowany
 • Siarczan Amonu (AS)
 • Saletra amonowa (AN)
 • Saletra wapniowo-amonowa (KAS / CAN)
 • Azotan wapnia (CN)
 • Azotan potasu (KN)

Twoje korzyści

 • Wysoka czystość nawozu
 • Znaczne zmniejszone strat produkcji
 • Kontynuacja produkcji nawet w przypadku awarii jednego napędu
 • Inspekcja możliwa podczas pracy
 • Samoczyszczenie i niskie wymagania konserwacyjne