Przesiewacze do nawozów fosforowych

Na całym świecie potrzebne są wydajne nawozy, aby zrekompensować niedobory składników odżywczych w nowoczesnym rolnictwie. Obecnie większość nawozów stanowią fosforany. Trudno rozpuszczalne fosforany skalne są przetwarzane, w połączeniu z amoniakiem, na nawozy rozpuszczalne w wodzie, takie jak fosforan jedno- i dwuamonowy lub w połączeniu z kwasem siarkowym na specjalne superfosfaty (superfosfaty podwójne i potrójne), aby szybko i skutecznie dostarczyć roślinom wymagane składniki odżywcze.

Wyzwania w przesiewaniu fosforanów

Typowe nawozy fosforowe podlegają specyfikacjom, które dopuszczają wielkości cząstek w zakresie od 2 mm do 4 lub 5 mm. Ponadto często oczekuje się, że produkty te będą miały jakość ponad 90 procent, co oznacza, że tylko 10 procent cząstek może znajdować się poza wyszczególnionym zakresem. Ponadto zakłady produkujące nawozy fosforowe mają wydajność rzędu kilkuset ton na godzinę. Dlatego największym wyzwaniem dla przesiewaczy do fosforanów jest uzyskanie wysokiej jakości produktu przy dużej wydajności oraz jednoczesnym zapewnieniu krótkich przestojów na konserwację.

Z drugiej strony, granulki fosforanowe mają tendencję do tworzenia aglomeratów, które zamykają siatkę sita i zmniejszają efektywną powierzchnię przesiewania, aż do punktu całkowitego zatkania. W takim przypadku należy przerwać produkcję celem czyszczenia lub wymiany siatki.

Jak skutecznie przesiewać nawóz fosforowy

Do przesiewania nawozów fosforowych z najwyższą jakością firma RHEWUM rekomenduje przesiewacze wzbudzane bezpośrednio typu RHEmoto®, z maksymalnie 5 pokładami przesiewającymi. Bezpośrednie wzbudzenie siatki przesiewacza zapewnia drgania o wysokiej częstotliwości z przyspieszeniami do 15 g, zapobiegając w ten sposób zatykaniu się siatki. Ponadto można ustawić automatyczne cykle oczyszczania, aby usunąć zablokowany materiał z siatki sita i zapewnić ciągłość produkcji.

Aby jeszcze bardziej zoptymalizować proces przesiewania, przy podawaniu montuje się rynnę dystrybucyjną RHEside-S ze statyczną obudową i wibrującą częścią wewnętrzną. Zapewnia to optymalne podawanie do przesiewacza nawet lepkich materiałów i jest dostępna z opcjonalnym przesiewaniem wstępnym produktu. Dzięki temu systemowi materiał jest równomiernie podawany na przesiewacz o szerokości do 4,4 m poprzez pyłoszczelne połączenie kołnierzowe, jednocześnie nadmiarowo gruby materiał jest usuwany przed właściwym procesem przesiewania. W ten sposób maszyna jest odciążana, a frakcje są jeszcze dokładniej separowane.

Przesiewacze zalecane do przesiewania nawozów fosforowych

RHEmoto<sup>®</sup>

RHEmoto®

Największe przyspieszenie bezpośrednio na siatce i automatyczne czyszczenie

Więcej informacji
RHEside

RHEside

Zoptymalizowany proces przesiewania dzięki równomiernemu podawaniu materiału i opcjonalnemu przesiewaniu wstępnemu

Więcej informacji
RHEduo<sup>®</sup>

RHEduo®

Najwyższa wydajność przy niezawodnej jakości produktu dzięki zasadzie napędu o podwójnej częstotliwości

Więcej informacji

Przykłady produktów

  • Fosforan surowy
  • Fosforan dwuamonowy (DAP)
  • Fosforan jednoamonowy (MAP)
  • Superfosfat (SP)
  • Superfosfat podwójny (DSP)
  • Superfosfat potrójny (TSP)

Twoje korzyści

  • Maksymalna wydajność produkcji z jednym przesiewaczem
  • Niezmiennie wysoka czystość produktu dzięki dużemu przyspieszeniu bezpośrednio na siatce
  • Brak zatykania się siatek dzięki automatycznemu systemowi oczyszczania
  • Brak przestojów maszyny, a tym samym brak strat produkcyjnych